Artykuł przedstawia kamień milowy w historii spawalnictwa jakim było wynalezienie spawania metodą elektrody węglowej, dającej solidny fundament pod współczesne sposoby spawalnicze.

Data dodania: 2015-07-28

Wyświetleń: 3297

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Spawanie elektrodą węglową i grafitową

Spawanie elektodą węglową jest procesem łączenia metali dzięki nietopliwej elektrodzie (węglowej lub grafitowej). Jest to pierwszy w przemyśle sposób łączenia metali. Dzisiaj nie jest już praktykowany, bowiem upowszechniła się metoda spawania elektrodami otulonymi (metoda 111). Współczesnie nietopliwą elektrodę grafitową lub węglową wymieniono na topliwe metale. Skądinąd pomimo nowych zdobyć techniki spawalniczej zasady działania oraz układ poszczególnych elementów pozostał niezmieniony po dzieś dzień.

Twórcą tej metody był Polak- Stanisław Olszewski i Rosjanin Nikołaj Benardos. Wynaleźli oni ją 10 października 1885 roku wraz z innymi narzędziami używanymi w procesie spawalniczym, czyli: spawarkę transformatorową na prąd zmienny, uchwyt z elektrodą, zacisk masy i kable łączące wszystkie elementy. Data ta, będąca dniem uzyskania francuskiego patentu jest początkiem narodzin nowoczesnego spawalnictwa. Ponadto została opatentowana również w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Rosji, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Austro-Węgrzech oraz Włoszech. Obydwaj wynalazcy we wszystkich patentach wymieniani są jako współwynalazcy posiadający 50% własności w korzyściach z odkrycia, każdy.

Metoda spawania elektrodą węglową doczekała się wielu usprawnień i innowacji m.in spawanie podwójną elektrodą węglową (TCAW), gazowe spawanie elektrodą węglową (CAW-G) później również GTAW i TIG oraz nawet spawanie plazmowe (PAW oraz AHAW), które również wykorzystuje niezużywające się elektrody. Ponadto wynalazek Polaka i Rosjanina greckiego pochodzenia doczekał się innowacji w postaci topliwej elektrody metalowej (1888 rok), spawanie metodą elektrody otulonej (1900 rok). 

Proces łączenia metali zapoczątkowany m.in przez naszego rodaka nie jest obecnie wykorzystywany komercyjnie, jednakże dał solidne fundamenty pod nowoczesne spawalnictwo, bowiem wiele zalożeń pozostało niezmiennych oraz większość metod wykorzystuje elektrody niezużywane w procesie spawania. Wobec czego możemy być dumni, iż większość konstrukcji stalowych na całym świecie powstaje iędzy innymi dzieki polskiej myśli technicznej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena