Piwnica jest elementem składowym domu, który, poza dachem,  jest najbardziej narażony na bezpośredni kontakt z wodą . Ponadto, w przypadku braku hydroizolacji, niedopasowaniu jej do warunków gruntowo-wodnych czy uszkodzeń, w piwnicy pojawiają się zawilgocenie, przecieki, co z kolei powoduje degradację tynków i posadzek i przyczynia się do powstawania grzybów i pleśni a czasami może nawet stanowić zagrożenie dla konstrukcji fundamentów. 

Data dodania: 2023-06-16

Wyświetleń: 101

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Dlaczego izolacja piwnicy jest ważna ?

Usuwanie i naprawianie wad   izolacji piwnicy jest uciążliwe, czasochłonne i drogie.

Piwnice – jak je budować i kiedy warto je budować?

Najczęściej, kiedy mamy działkę, na której występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne, najlepiej w ogóle nie budować piwnicy. Standardowo konstrukcja fundamentów powinna opierać się wtedy na wylewanych z betonu monolitycznego żelbetowych ławach i ścianach fundamentowych lub, co jest coraz częściej stosowane, na żelbetowej płycie fundamentowej posadowionej w poziomie terenu.

Często jednak wykonanie piwnicy jest konieczne – wynikać to może z  niewielkiego terenu działki czy też ukształtowania terenu działki. Wtedy konstrukcja fundamentów na równi z prawidłową hydroizolacją piwnicy są tak samo ważne.

Jakie fundamenty i z czego wykonać?

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie żelbetowych  fundamentów z betonu monolitycznego. Jeśli wykonujemy ściany fundamentowe posadowione na ławach fundamentowych, to należy je wykonać z betonu z węzła betoniarskiego klasy minimum C 20/25 d. B-25 (najlepiej C 25/30 d. B-30). Z takiego samego betonu powinna być wykonana posadzka w piwnicy grubości najlepiej minimum 20 cm uzbrojona siatką stalową. Najlepiej jednak zrezygnować z ław fundamentowych i posadzki na rzecz żelbetowej płyty fundamentowej grubości 30 – 40 cm ze ścianami fundamentowymi posadowionymi na niej.

Jaką izolację piwnicy wybrać?

Izolacja przeciwwilgociowa piwnicy  ma chronić piwnicę przed przenikaniem wody i wilgoci, a także przed szkodliwym działaniem na konstrukcję fundamentów agresywnych związków chemicznych występujących w gruncie . Zamiast stosowanych powszechnie pap izolacyjnych, mas bitumicznych czy szlamów, które są obarczone wadami popełnianymi przez wykonawców robót, podatne na uszkodzenia mechaniczne i podlegają procesom starzenia szczególnie w niekorzystnych warunkach wodnych, proponujemy zastosowanie domieszki uszczelniającej do betonu Xypex Admix C-1000 NF.  Domieszka ta jest nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska, posiada, tak jak wszystkie produkty Xypex, Atest PZH. Dodawana jest na węźle betoniarskim lub bezpośrednio do betonowozu na budowie. Dostarczana jest w woreczkach samo-rozpuszczalnych, nie trzeba jej rozważać i przesypywać. Standardowe zużycie tej domieszki do betonu wynosi 1,5 – 2 kg/m3 mieszanki betonowej przy izolacji przeciwwilgociowej do 3 kg/m3 dla izolacji przeciwwodnej. Atutami domieszki do betonu Xypex Admix C-1000 NF są: odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne wody 1,2 MPa (120 m słupa wody), zdolność do samo-uszczelniania rys o rozwartości do 0,4 mm, zdolność do wgłębnej penetracji i formowania się trwałych i nierozpuszczalnych struktur krystalicznych w masie betonowej,  zdolność do każdorazowego uaktywniania się procesów krystalizacji w obecności wody, odporność na agresję chemiczną w szerokim zakresie 3 ≤ pH ≤ 11. Domieszka ta stanowi integralną część betonu, takiej izolacji nie da się uszkodzić i zniszczyć, nie ulega oderwaniu czy rozwarstwieniu. Ta domieszka do betonu nie wpływa negatywnie na wytrzymałość , opad czy urabialność betonu, które pozostają zgodne z formułą oryginalnej mieszanki betonowej. Poprzez budowę i rozbudowę struktur krystalicznych w porach i kapilarach betonu Xypex Admix C-1000 NF zamyka główne drogi penetracji wody i agresywnych substancji chemicznych w masę betonu, przez co zapobiega ich niszczącemu działaniu na beton i chroni stal zbrojeniową przed korozją. Jest niezmienny w czasie, zwiększa trwałość i przedłuża żywotność betonu. No i wreszcie jest bardzo konkurencyjny cenowo do izolacji powłokowych a przy tym nie wymaga zatrudniania brygad roboczych do ich wykonania.

KRYSTAL-BET , jako wyłączny dystrybutor produktów i technologii XYPEX na terenie Polski, służy pełnym  doradztwem technicznym, praktycznym i projektowym w zakresie w/w hydroizolacji

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena