Żuraw HDS to urządzenie przeładunkowe wyróżniające się kompaktową budową, która umożliwia wykorzystanie go także w miejscach niedostępnych dla innych dźwigów. Sprzęty te są zaliczane do grupy dźwignic, to maszyny używane do załadunku oraz rozładunku towarów. Żurawie HDS są wykorzystywane w przemyśle transportowym i budowlanym.

Data dodania: 2021-10-04

Wyświetleń: 1002

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak często wykonywać przeglądy żurawi HDS?

Żuraw HDS to urządzenie przeładunkowe o napędzie mechanicznym. Jest zbudowane z kolumny obracającej się na podstawie oraz układu wysięgnikowego osadzonego na szczycie kolumny. Urządzenia te są montowane na pojazdach lub naczepach. Mogą być wyposażone w różne chwytaki, umieszcza się je w środkowej lub tylnej części pojazdu.

Żurawie HDS dzielą się również w zależności od ich przeznaczenia. W tej kategorii wyróżniamy dźwigi ogólnego użytku. W tym przypadku konstrukcja odpowiedzialna za unoszenie i przenoszenie ładunków są sztywno przytwierdzona do podwozia pojazdu. Drugi typ urządzenia to żurawie przystosowane do pracy w lasach – zamiast zaczepu mają specjalne chwytaki unoszące ścięte drzewa.

Jak często przeprowadza się konserwacje HDS?

Konserwacja HDS powinna odbywać się w terminach określonych w instrukcji eksploatacji urządzenia. Konserwator, korzystając z instrukcji eksploatacji, musi sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien nośnych, ich zamocowań oraz układów hamulców. Istotna jest również kontrola działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, oświetleniowych oraz elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych.

Raz w roku wskazane jest sprawdzenie konstrukcji nośnej oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z prawem żurawie z napędem ręcznym powinny przechodzić przegląd konserwacyjny co 90 dni, żurawie samojezdne, montujące, przewoźne i wieżowe – co 30 dni, a przenośne i stacjonarne powinny być sprawdzane co 60 dni.

Badania okresowe HDS

Badania okresowe żurawi HDS przeprowadzane są dla żurawi samojezdnych, wieżowych, przewoźnych, szynowych, przenośnych o udźwigu powyżej 3200 kg co 1 rok. Natomiast dla żurawi z napędem ręcznym – co 2 lata, a dla urządzeń stacjonarnych oraz pozostałych przenośnych i przewoźnych, innych niż szybkomontujące – co 3 lata.

Podczas takiego badanie sprawdzana jest prawidłowa praca urządzeń zabezpieczających i ochronnych, właściwe umieszczenie napisów ostrzegawczych, informacyjnych i instrukcji obsługi oraz weryfikowane jest, czy urządzenie wymaga działań naprawczych. W trakcie badań inspektor UDT weryfikuje kwalifikacje operatora i konserwatora oraz sprawdza księgę rewizyjną i dziennik konserwatorski urządzenia. 

Badania eksploatacyjne, powypadkowe i poawaryjne

Doraźne badania eksploatacyjnych wykonuje lokalna jednostka Urzędu Dozoru Technicznego w momencie, gdy w urządzeniu nastąpiła wymiany elementów technicznych, modernizacja lub naprawa HDS albo jego montaż w nowej lokalizacji. Natomiast badania powypadkowe i poawaryjne są przeprowadzane w przypadku uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku spowodowanego eksploatacją żurawia. Badanie jest wykonywane przez lokalny organ UDT po otrzymaniu zawiadomienia o zaistnieniu niebezpiecznej sytuacji lub awarii.

Operatorem lub konserwatorem HDS może zostać tylko osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem UDT. Badania okresowe, eksploatacyjne i poawaryjne żurawi HDS przeprowadza inspektor Urzędu Dozoru Technicznego. 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena