Prawo transportowe 28 marca 2018 roku uległo zmianie. W szczególności zmienione są zasady przeprowadzania postępowania reklamacyjnego. Oto kilka wskazówek, w jaki sposób może zostać rozpatrzona reklamacja w transporcie drogowym oraz w jakiej sytuacji można ją zastosować.

Data dodania: 2019-04-14

Wyświetleń: 748

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

  Reklamacje w transporcie drogowym - podstawowe informacje

Osoba uprawniona do złożenia reklamacji

Istotną informacją jest fakt, iż osoba uprawniona do złożenia wyżej wymienionej reklamacji to nadawca danego ładunku lub też jego odbiorca. Przykładowo, gdy odbiorca zmieni warunki umowy, na które składa się między innymi zmiana miejsca dostawy, istnieje możliwość złożenia takiej reklamacji. Jednak nadawca ma również taką możliwość w przypadku, w którym ładunek zostanie przekazany odbiorcy. Odbiorca również ma możliwość złożenia takiej reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy dostarczony ładunek jest uszkodzony. Jest to jedna z najczęstszych form reklamacji.

Jaka może być forma reklamacji?

Ważna jest również forma złożenia samej reklamacji. Istnieje możliwość złożenia reklamacji na kilka różnych sposobów. Forma reklamacji może być:

  • pisemna,
  • ustna,
  • dokumentowa,
  • elektroniczna.

Bardzo istotne jest zaznaczenie już na początku zlecenia, w jakiej formie może być złożona reklamacja. Jeżeli tego nie zrobimy, w przypadku zamiaru sporządzenia tego dokumentu, automatycznie będziemy zmuszeni skorzystać z reklamacji pisemnej przez pocztę.

Istotne terminy

W rozporządzeniu mowa jest również o nowych terminach, dotyczących reklamacji. Nie możemy jej wnieść gdy upłynął ponad rok. Jednak gdy przykładowo nastąpiło opóźnienie w przewozie, termin wynosi 2 miesiące. Z kolei w przypadku przedawnienia oraz gdy wystawiliśmy wezwanie do zapłaty z tytułu konkretnego przewozu, w tym wypadku termin jest równy 3 miesiące.

Każda kancelaria również zwróci nam uwagę na nowe zapisy, które dokładnie określają jaką mamy czas na odpowiedź na daną reklamację. Warto na bieżąco śledzić dokumenty, które otrzymujemy, ponieważ jest na to tylko 30 dni. Po upływie tego czasu reklamacja jest automatycznie przez nas uznawana.

Jakie dane powinna zwierać reklamacja oraz odpowiedź na reklamację?

W takich dokumentach istotne są dane osobowe zarówno nadawcy oraz przewoźnika, a także kopia umowy oraz kwota roszczenia, jak również numer rachunku, podpis osoby upoważnionej wraz z uzasadnieniem reklamacji. Gdy reklamacja jest niekompletna strona ma 14 dni na uzupełnienie braków w dokumencie.

Co zrobić gdy klient nie zapłaci?

Z pewnością nieraz zdarzy się, iż nasz wierzyciel nie dokona wpłaty. W takiej sytuacji możliwe jest wystawienie specjalnego wezwania do zapłaty. Jednak w ciągu trzech miesięcy kontrahent może złożyć reklamację, dlatego dopiero po upływie tego czasu możemy starać się o pieniądze.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena