Podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT-37, nie muszą składać deklaracji podatkowej samodzielnie - może zrobić to za nich pracodawca, który pełni funkcję płatnika. Żeby skorzystać z takiej możliwości, trzeba do 10 stycznia 2017 r. dostarczyć pracodawcy formularz PIT-12.

Jeżeli płatnik nie otrzyma druku przed upływem tego terminu, podatnik będzie musiał wypełnić zeznanie samodzielnie i dostarczyć je do właściwego urzędu skarbowego nie później niż do 2 maja 2017 (wtorek).

            PIT-12 jest oświadczeniem dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Podatnik musi wskazać w nim urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania a także oświadczyć, że:

- poza dochodami osiągniętymi za pośrednictwem płatnika nie uzyskiwał żadnych innych dochodów (poza wskazanymi w art. 30-30c i art. 30e updof),

- nie będzie korzystał z możliwości opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem,

- nie będzie rozliczał się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

-nie ma obowiązku doliczenia w deklaracji kwot, które zostały wcześniej odliczone.

            Warto zwrócić uwagę, że pracodawca nie składa za podatnika formularza PIT-37 lecz PIT-40. Druk ten musi zostać dostarczony do urzędu skarbowego do 28 lutego 2017 r. Do tego dnia PIT-40 powinien otrzymać także podatnik. PIT-40 można otrzymać tylko i wyłącznie od jednego płatnika, jeśli podatnik pracuje w kilku miejscach na raz nie będzie on przez żadnego z płatników rozliczany na PIT-40.Na pracodawcy ciąży obowiązek by wykazał prawidłową wysokość kwot w rozliczeniu rocznym pracownika. Pracownik dzięki temu nie musi kontrolować informacji znajdujących się w rozliczeniu PIT-40. 

            Osoba, która mimo przekazania pracodawcy druku PIT-12, chciałaby wypełnić zeznanie pit 37 samodzielnie, może to zrobić. Wystarczy, że potraktuje otrzymany PIT-40 jak PIT-11, na jego podstawie wypełni własną deklarację i złoży ją w urzędzie do 2 maja 2017 r. Jeżeli fiskus otrzyma rozliczenie pit bezpośrednio od podatnika, formularz PIT-40, który dostarczył płatnik, nie będzie brany pod uwagę. 

Licencja: Creative Commons