Istotnym elementem każdego placu zabaw jest odpowiednia nawierzchnia dostosowana do parametru HIC każdego z urządzeń zastosowanych na placu zabaw. Najprostszą z nawierzchni jest trawa, która może być stosowana do HIC o wysokości 1m.

Data dodania: 2017-03-24

Wyświetleń: 995

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Powyżej tej wysokości należy zastosować nawierzchnię: piaskową, z płyt gumowych, sztucznej trawy z podkładami elastycznymi lub poliuretanową nawierzchnię bezpieczną. Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa na place zabaw jest niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem. Posiada najlepsze parametry amortyzacyjne oraz ich dużą różnorodność w porównaniu do pozostałych typów nawierzchni. Ponadto mamy do dyspozycji całą paletę kolorów, które dają możliwość zaprojektowania dowolnych kształtów, napisów, symboli, wpływając na atrakcyjność wizualną obiektu. Wreszcie jeden z najważniejszych aspektów - nawierzchnię poliuretanową łatwo utrzymać w czystości.

 

Grupą elementów składających się na plac zabaw są również tak zwane urządzenia małej architektury, które mimo iż nie są wymagane przez żadną z obowiązujących norm, trudno sobie bez nich wyobrazić plac zabaw. Mowa o ławkach, koszach na odpady i ogrodzeniu. Ogrodzenie placu zabaw skutecznie pomaga w utrzymaniu porządku na obiekcie oraz w dużym stopniu ogranicza dostęp do placu zabaw osobom niezainteresowanym jego faktycznym przeznaczeniem i zwierzętom.

 

Publiczny plac zabaw powinien być oddalony od budynków mieszkalnych, dróg i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych o co najmniej 10m. W przypadku odległości od parkingów jest ona zależna od wielkości parkingu: 7m gdy ma on nie więcej niż 4 miejsca postojowe, 10m w przypadku parkingów posiadających od 5 do 60 miejsc postojowych, 20m w przypadku parkingów mieszczących ponad 60 pojazdów.

 

Każdy właściciel lub zarządca placu zabaw jest odpowiedzialny za jego stan, który powinien śledzić przy okazji 4 podstawowych rodzajów kontroli:

  1. Kontrola regularna placu zabaw - rutynowa kontrola placu zabaw pod kątem wykrycia ewentualnych zniszczeń, dewastacji i powstałych w ten sposób zagrożeń. Ma ona charakter ogólny, polegający na sprawdzeniu stanu urządzeń i nawierzchni. Kontrola regularna powinna się odbywać minimum raz w tygodniu.

  2. Kontrola funkcjonalna placu zabaw - bardziej wnikliwa ocena stanu urządzeń, sprawdzenie czy nie ma części nadmiernie zużytych, poluzowanych, zniszczonych, a przez to stwarzających zagrożenie i wpływających negatywnie na funkcjonowanie urządzeń. Kontrola funkcjonalna powinna się odbywać minimum raz na trzy miesiące.

  3. Kontrola podstawowa placu zabaw - sezonowa kontrola, polegająca na gruntownym sprawdzeniu wszystkich elementów urządzeń, w szczególności sprawdzeniu i jeśli będzie taka potrzeba dokręceniu śrub, sprawdzeniu części ruchomych, lin, uzupełnieniu wszelkich braków (zatyczek, nakrętek itp.), wymianie elementów zużytych bądź zniszczonych. Kontrola podstawowa powinna powinna być przeprowadzona raz na 12 miesięcy przez osobę posiadającą wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie

  4. Kontrola pięcioletnia placu zabaw - dogłębna kontrola stanu technicznego urządzeń wyposażenia placu zabaw, ale także wszystkich elementów znajdujących się w jego obrębie takich jak ławki, kosze na odpady czy ogrodzenie. Przegląd pięcioletni powinien być wykonany raz na 60 miesięcy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Wszystkie powyższe rodzaje kontroli, przeprowadzone naprawy i/lub konserwacje powinny być

udokumentowane i dołączone do dokumentacji placu zabaw.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena