Mimo że obawa przed nieszczęśliwym wypadkiem za granicą jest jednym z najczęstszych powodów wykupywania ubezpieczenia turystycznego, trzeba pamiętać, że ubezpieczyciele często mogą odmówić zwrotu kosztów zagranicznego leczenia. I powodem nie będzie wcale rodzaj choroby, lecz postępowanie ubezpieczonego tuż po wypadku.

Data dodania: 2016-06-17

Wyświetleń: 709

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kiedy ubezpieczyciel zwróci koszty leczenia za granicą?

Na początku warto wyjaśnić, że polisa turystyczna nie działa tak samo jak ubezpieczenie zdrowotne.

W kontekście zdrowia polisa turystyczna ma nam zapewnić przede wszystkim dwie rzeczy:

  • zwrot kosztów leczenia niezbędnego do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju,
     
  • organizację dostosowanego do naszego stanu zdrowia środku transportu do kraju zamieszkania, jeśli w wyniku wypadku nie możemy wrócić tak, jak wcześniej planowaliśmy (uwaga: niekiedy koszty transportu pokrywają tylko droższe polisy turystyczne z oferty danego ubezpieczyciela)


Jeżeli zatem dane leczenie nie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli bezpiecznie wrócić do kraju, ubezpieczyciel nie zwróci nam jego kosztów.

Aby zabezpieczyć się przed nadużywaniem polisy turystycznej, ubezpieczyciele stosują bardzo ścisłe zasady dotyczące postępowania ubezpieczonego po wypadku. Jeżeli się do nich nie zastosujemy, towarzystwo może odmówić nam wypłaty odszkodowania.

Co powinniśmy zrobić po wypadku?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) każdej polisy podróżnej odnajdziemy rozdział zatytułowany mniej więcej „Postępowanie w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego”. Z tymi zapisami najlepiej zapoznać się jeszcze przed podróżą,w spokojnej atmosferze. Chwile tuż po wypadku nie są w końcu najlepszym momentem na przebijanie się przez tekst umowy pełen wyjątków i warunków.

Większość ubezpieczycieli stosuje na szczęście podobne zasady dotyczące tego, co powinniśmy zrobić w momencie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Oto 3 kroki, które trzeba wykonać, aby nie stracić szans na zwrot kosztów leczenia:

1. Kontaktujemy się jak najszybciej z ubezpieczycielem

Jeżeli coś się nam przydarzy, powinniśmy, zanim podejmiemy jakiekolwiek samodzielne działania, zgłosić prośbę o pomoc do centrum alarmowego ubezpieczyciela. Takiego zgłoszenia może dokonać zarówno sam ubezpieczony, jak i osoba występująca w jego imieniu.

Z tego względu, przebywając na wyjeździe, powinniśmy mieć zawsze przy sobie numer telefonu do centrum alarmowego.

A jeśli nie możemy skontaktować się od razu?

Oczywiście, może zdarzyć się tak, że w kryzysowej sytuacji z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy mogli skontaktować się z ubezpieczycielem, a pomoc będzie potrzebna od razu.

W takiej sytuacji należy rozpocząć leczenie na własną rękę i, kiedy tylko będzie to możliwe, skontaktować się z ubezpieczycielem w celu powiadomienia go o zaistniałych kosztach. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczyciel na pewno sprawdzi dokładnie, czy rzeczywiście nie mogliśmy zgłosić tego zdarzenia wcześniej.

2. Podajemy wszystkie potrzebne informacje

Kontaktując się z ubezpieczycielem w momencie wypadku, powinniśmy podać mu następujące dane:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • miejsce wypadku,
  • numer telefonu, pod którym będzie można się z nami skontaktować,
  • opis zdarzenia,
  • rodzaj wymaganej pomocy
  • oraz inne informacje podane w OWU danego towarzystwa jako niezbędne przy zgłoszeniu.

3. Stosujemy się do zaleceń ubezpieczyciela

Po zgłoszeniu wypadku należy bezwzględnie stosować się do wszystkich zaleceń centrum alarmowego ubezpieczyciela. Oznacza to, że korzystamy z pomocy placówek wskazanych przez towarzystwo oraz udostępniamy lekarzom i operatorom Centrum Alarmowego wszelkie informacje medyczne i urzędowe, których mogą potrzebować, aby ustalić zasadność naszego roszczenia.

Kiedy otrzymamy pieniądze?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie w terminie 30 dni od momentu otrzymania informacji o wypadku. Jeżeli jednak okaże się, że w tym terminie niemożliwe było ustalenie wszystkich ważnych okoliczności, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe.

Jak widać, ubezpieczenie turystyczne zapewni nam finansową ochronę, jednak tylko wtedy, kiedy sami postąpimy odpowiednio. Warto zatem przed wyjazdem sprawdzić dokładnie zapisy w OWU, aby potem nie stracić szans na odszkodowanie przez zwykłe zaniedbanie.

Licencja: Creative Commons