Podatnik doliczający przychody niepełnoletniego dziecka nie może wypełnić druku PIT 37. Jako deklarację PIT za 2015 r. trzeba w takiej sytuacji złożyć formularz PIT-36 i załącznik PIT/M. Do wypełnienia zeznania warto wykorzystać PIT interaktywny w formie pliku pdf.

Jeżeli niepełnoletnie dziecko uzyskało w trakcie ubiegłego roku podatkowego przychody, od których trzeba odprowadzić podatek dochodowy, rodzic będzie zobowiązany do ich rozliczenia poprzez:

  • wypełnienie formularza pit za 2015 r. w imieniu dziecka,
  • doliczenie przychodów dziecka do własnych przychodów podczas wypełniania zeznania rocznego.

Oddzielną deklarację podatkową trzeba złożyć w urzędzie skarbowym (popularnie zwanym „Fiskusem”), jeżeli dziecko osiągnęło w trakcie roku podatkowego przychody z:

  • pracy (umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę),
  • stypendiów,
  • rzeczy oddanych do swobodnego użytku.

Formularz wypełniany przez podatnika w interaktywnym druku pit-37 powinien zawierać identyfikator podatkowy, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania dziecka. Ponieważ osoba niepełnoletnia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, deklaracja musi zostać podpisana przez rodzica.

Jeśli dziecko uzyskiwało przychody ze źródeł innych niż wymienione powyżej, podatnik będzie musiał uwzględnić te przychody we własnym zeznaniu PIT. Gdy rodzic rozlicza się z fiskusem na formularzu pit 37, obowiązek doliczenia przychodów uzyskanych przez dziecko spowoduje, że zamiast PIT-37 będzie musiał wypełnić PIT-36, w którym wykaże zarówno własne przychody, jak i przychody dziecka. Osoby, które nie uzyskały w 2015 r. żadnego przychodu, również są zobowiązane do rozliczenia przychodów dziecka. W takiej sytuacji powinny one wypełnić we własnym imieniu formularz PIT-36 i wykazać w nim jedynie przychody uzyskane przez niepełnoletniego.

Osoby, które doliczają w rocznej deklaracji podatkowej przychody osiągnięte w 2015 r. przez niepełnoletniego potomka, powinny pamiętać o dołączeniu do zeznania załącznika PIT/M. W druku PIT/M trzeba wpisać szczegółowe informacje o wysokości dochodów uzyskanych przez dziecko oraz o źródłach, z których pochodziły. Brak załącznika będzie skutkował koniecznością złożenia korekty, dlatego przed wysłaniem deklaracji warto upewnić się, że nie został on pominięty.

Należy pamiętać o dochodach uzyskiwanych przez niepełnoletnie dziecko!

Licencja: Copyright - zastrzeżona