KARnet15+ to innowacyjny program współpracy w obrębie aktywności społeczno-gospodarczej trzech sektorów, bazujący  na kompleksowym podejściu do kwestii aktywizacji zawodowej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Data dodania: 2015-06-24

Wyświetleń: 1309

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kluby aktywności rozmaitych Karnet15+

Program ten obejmuje osoby między 15 a 25 rokiem życia. W wyniku rekrutacji ogłoszonej na terenie Wrocławia i Poznania, do projektu zakwalifikowano 507 osób oraz 32 pracowników sektora opieki społecznej. W ramach utworzonych Klubów Aktywności Rozmaitych młodzi ludzie doskonalili kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne i społeczne, a także rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Innowacyjne podejście w kwestii pracy z młodzieżą realizowane było poprzez współdziałanie w zakresie edukacji i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także kształtowania charakteru oraz motywacji młodych ludzi. Właściwe przeszkolona kadra obejmowała Koordynatorów Klubów, Liderów Procesów Grupowych oraz Przewodników po Rynku Pracy.

W ramach aktywności Klubów przeprowadzono aż 632 spotkania w okresie od listopada 2013 roku do czerwca 2014. Obejmowały one m.in. liczne warsztaty artystyczne i kulturalne, kreujące twórcze umiejętności wychowanków, spotkania z Liderami Procesów Grupowych, kształtujące zdolności interpersonalne, a także warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy, ukazujące kwalifikacje zawodowe młodych podopiecznych. W czasie działalności Klubów nie zabrakło również inspirujących spotkań z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami oraz indywidualnych sesji z podopiecznymi. Podejmowane działania realizowano w ramach 47 aktywności, obejmujących m.in.: Klub Filmowy, Fotoprojekt „Ciemnia”, Zdrowy Styl Życia, Moje życie wewnętrzne, Aktywność turystyczna, Modelarstwo, Sutasz, Recykling i Decoupage czy Kuchenne przygody. Dzięki tego typu zajęciom młodzi ludzie łatwiej zdecydują o kierunku swojego przyszłego rozwoju. Utworzona przestrzeń pozwoliła na skupienie ich działań wokół pasji i zainteresowań, będących punktem wyjściowym w rozwoju umiejętności społecznych i zawodowych. Kluby te stały się miejscem wspólnej zabawy i nauki oraz wymiany doświadczeń.

Powyższe działania miały na celu skierowanie aktywności młodych klubowiczów ku swoim mocnym stronom. Poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, pod okiem Liderów Procesów Grupowych, rozwijali oni bowiem umiejętności przydatne w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Spotkania z udziałem Przewodnika po Rynku Pracy dały możliwość zdobycia rzetelnych informacji w tematyce obecnego rynku pracy, oczekiwań pracodawcy i świadomości własnych praw i obowiązków wynikających z rozpoczęcia kariery zawodowej. W trakcie warsztatów młodzi ludzi doskonalili również umiejętności w zakresie stworzenia profesjonalnego CV, a także listu motywacyjnego. Przygotowując się do wejście na rynek pracy klubowicze, uczestniczyli także w spotkaniach z pracodawcami oraz odwiedzali zakłady pracy tj. restauracja, zakład fryzjerski czy studio fotograficzne.

Zaangażowani w powyższy projekt pracownicy sektoru NGO uczestniczyli w procesie rekrutacji młodych ludzi, a także jako odbiorcy projektu, uzyskali dostęp do licznych szkoleń, warsztatów i spotkań, zdobywając wiedzę i umiejętności pomocne w przyszłej pracy z wychowankami.

Projekt ten współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano przy wsparciu czterech jednostek: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gmina Wrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ATTESTOR SC Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska.

Więcej informacji dotyczących projektu dostępnych jest na stronie internetowej www.karnet15plus.pl

Licencja: Creative Commons
0 Ocena