Działki rolne szczególnie te, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie większych miast, stają się z każdym miesiącem coraz bardziej atrakcyjne...

Data dodania: 2014-10-14

Wyświetleń: 1029

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Inwestycja w działkę rolną - co sprawdzić przed zakupem gruntu?

Działki rolne szczególnie te, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie większych miast, stają się z każdym miesiącem coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Wpływa na to postępująca dezurbanizacja oraz częste praktyki optymalizacji podatkowej w firmach.

Inwestycja w działkę rolną - podstawowa analiza

Jeśli działka ma zostać odrolniona, co samo w sobie jest procedurą czasochłonną i kosztowną, należy najpierw sprawdzić możliwość wykonania takiego zabiegu. Najczęściej odrolnienie przebiega w dwóch etapach: badania przeznaczenia gruntu oraz jego wyłączenia z produkcji rolnej. Ponieważ oba etapy wymagają sporych nakładów finansowych, inwestor powinien w pierwszej kolejności przeanalizować własne możliwości budżetowe - jeśli obecnie podejmowane decyzje już wyczerpywałyby budżet, odrolnienie może być niemożliwe ze względów finansowych.

< Sprawdź ofertę działek na Garsonierka.pl >                                   

Tylko wyłączenie z produkcji

Możliwa jest sytuacja, w której działka pozostaje wpisana w ewidencji gruntów rolnych, ale w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako budowlana. Taki wariant jest dla inwestora korzystny, ponieważ w celu pełnego przekształcenia w działkę budowlaną, wystarczy usunąć działkę z rejestru działek rolnych. Odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej, więc procedura nie jest szczególnie skomplikowana, natomiast dotyczy tylko tych działek, które należą do którejś z trzech najwyższych klas wartości gruntu.

Grunty orne lub nieużytki

Mogłoby się wydawać, że w przypadku nieużytków droga do odrolnienia (choć to pojęcie mocno nieprecyzyjne) powinna być krótka, jednak wcale tak nie jest. Jeżeli bowiem działka figuruje w planie zagospodarowania przestrzennego jako rolna lub nieużytek, to należy zmienić plan, aby w ogóle można było rozważać wyłączenie działki z produkcji rolnej. Droga ta rozpoczyna się w gminie, a kończy w ministerstwie, na dodatek w tym ostatnim wydanie decyzji ma charakter uznaniowy, a nie administracyjny. Oznacza to w praktyce, że nie dla każdej działki zostanie wydana decyzja pozytywna. Co więcej, nawet jeśli na poziomie ministerialnym wyrażona zostanie zgoda na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest ona równoznaczna z jego zmianą - tej dokonuje się na poziomie rady gminy, która musi wprowadzić odpowiednie poprawki do planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowe opłaty

Dotychczas w zasadzie nie było mowy o większych opłatach, natomiast takowe może wprowadzać decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej. Może to być jednorazowa opłata z tytułu wyłączenia gruntów lub opłata cykliczna, odprowadzana co rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji.

Warto w tym miejscu wspomnieć dodatkowo, iż samo wyłączenie działki z produkcji rolnej nie zamienia jej w działkę budowlaną. Charakter nieruchomości określany może być wyłącznie w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to powód, dla którego najpierw należy zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, a dopiero później analizować pozostałe możliwości. Co ważne - powyższa procedura nie ma zastosowania dla działek rolnych (gruntów ornych) położonych na terenach miast, a jedynie na terenach pozamiejskich, przy czym - na co też warto zwrócić uwagę - tzw. suburbia często administracyjnie nie są obszarami miejskimi, więc w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach często trzeba dołożyć większych starań, aby grunt odrolnić i przekształcić w działkę budowlaną. Należy także liczyć się w takich przypadkach z możliwością wydłużenia procedury ze względu na większą ilość wniosków dotyczących podobnych rejonów.

Licencja: Copyright - zastrzeżona