Recenzja książki pt. Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie, której autorem jest Anthony Giddens.

Data dodania: 2014-09-08

Wyświetleń: 2250

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

RECENZJA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie - Anthony Giddens

Przedmiotem niniejszej recenzji będzie publikacja pt. Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie, której autorem jest Anthony Giddens. Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których przedstawiono najważniejsze pojęcia związane z socjologią. Wśród omówionych zagadnień można tutaj wymienić: definicję i kontekst filozoficzny socjologii, podziały klasowe, teorie marksistowskie, nowoczesne państwo, pojęcie miasta i urbanizacji, pojęcie rodziny oraz kapitalizmu i wiele innych, które składają się na podstawy socjologii. Wszystkie rozdziały układają się w jedną całość, tworząc kompleksowe opracowanie najważniejszych aspektów o jakich traktuje socjologia.

Atutem książki jest krótkie podsumowanie każdego z rozdziałów, w którym autor zawarł najważniejsze informacje z każdego działu. Dzięki temu łatwiej jest przyswoić wiedzę, uporządkować ją i dotrzeć do tego co najważniejsze. Ponadto, każdy rozdział ma własną bibliografię, co pozwala szybciej znaleźć materiały wykorzystane przy jego tworzeniu i powoduje, że czytelnik otrzymuje listę pozycji uporządkowanych tematycznie. Warto się z nimi dokładniej zapoznać, aby poszerzyć swoją wiedzę o konkretnej problematyce.

Z uwagi na fakt, że Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie została przygotowana przede wszystkim z myślą o studentach warto tutaj podkreślić przystępność prezentowanych w niej zagadnień. Dzięki temu stanowi doskonałe źródło informacji dla wszystkich tych, którzy potrzebują poszerzyć swoją wiedzę, nie tylko na podstawowym, ale także bardziej zaawansowanym poziomie.

Książka jest napisana przystępnym językiem, który pozwala na zrozumienie nawet najbardziej zawiłych terminów. Co więcej, każde trudniejsze pojęcie jest wytłumaczone i poparte „życiowymi” przykładami. To pozwala na uruchomienie w każdym z czytelników (niezależnie od tego czy jest to student socjologii czy też nauk pokrewnych lub po prostu zwykły człowiek zainteresowany tą tematyką) tzw. wyobraźni socjologicznej. Dodatkowo zyskuje się zdolność praktycznego zrozumienia przedstawianych w publikacji pojęć. Jest to szczególnie ważne dla osób, które z socjologią wiążą swoją przyszłości, a poznawane dzięki tej książce pojęcia będą wykorzystywać w pracy codziennej. Umiejętność odniesienie teorii do praktycznych sytuacji jest bowiem kluczowym celem nauki - w tym socjologii. Dzięki tej książce jej czytelnicy będą mieli świadomość tego, że poznawane przez nich pojęcia nie są jedynie suchą teorią, a mają one praktyczne zastosowanie.

Inną cechą tego podręcznika jest charakterystyka nowoczesnych problemów, które na chwilę obecną najczęściej pojawiają się w debacie publicznej. Opisywanie zagadnień takich jak globalizacja czy kultura płci pozwala na odbierania podręcznika jako nowoczesnej publikacji, która nie tylko porusza tradycyjne pojęcia związane z socjologią, ale także stara się wyjaśnić te najbliższe naszej kulturze, stając się tym samym przydatnym przewodnikiem po świecie współczesnym i obowiązującym w nim zasadach. A poprzez ujęcie każdego z tych współczesnych problemów z perspektywy wielu nauk społecznych sprawia, że każda z tych kwestii posiada dokładną i precyzyjną charakterystykę pozwalającą na właściwe umiejscowienie danego problemu - niezależnie od nauki z perspektywy, której jest on analizowany.

Nie do przecenienia jest umiejętność autora, polegająca na wyborze ważnych problemów, które funkcjonują w życiu społecznym i które są istotne dla ludzi. Autor stara się nie poruszać klasycznych konfliktów i sporów socjologicznych, obecnych w nauce od lat, a kładzie nacisk na bardziej współczesne tematy. Dzięki temu, pokazuje, że socjologia może być przydatna także w codziennym życiu. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy coraz częściej słyszą, że socjologia jest nauką nieprzydatną i niemającą odniesienia w życiu codziennym. Książka Giddensa stanowi doskonałe zaprzeczenie tego zdania pokazując jednocześnie w jaki sposób zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena