Jeżeli planujemy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, to będziemy potrzebować wizy. Możemy wyróżnić dwa rodzaje wizy amerykańskiej: imigracyjnej lub nieimigracyjnej.

Data dodania: 2012-11-06

Wyświetleń: 1315

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wiza imigracyjna jest przeznaczona dla osób wyjeżdżających na stałe do USA. Uprawnia do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Możemy wyróżnić wizy dla najbliższych członków rodziny obywatela USA, wizy rodzinne, wizy pracownicze oraz wizy pochodzące z Programu Loterii Wizowej (tzw zielona karta). Wizy nieimigracyjne wydawane są w celach turystycznych, służbowych, pracowniczych, naukowych, edukacyjnych oraz medycznych. Dają prawo przebywania na terenie Stanów Zjednoczonych na określony czas pod pewnymi warunkami. Osoby, które starają się o wizę nieimigracyjną, muszą udowodnić, że nie chcą na stałe emigrować do USA i wrócą po skończeniu się wizy do Polski. Wizy możemy uzyskać w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych lub w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych. Na wcześniej umówione spotkanie trzeba ze sobą przynieść: ważny paszport, wypełniony wniosek wizowy DS-156, a mężczyźni w wieku od 16 do 45 lat również wniosek wizowy DS-157, zdjęcie, dowód wpłaty 131 USD na konto Ambasady, formularz DHL oraz ważną wizę, jeżeli taką posiadamy. Nie wymagane, ale wskazane jest, aby na spotkanie z Konsulem lub Ambasadorem przynieść:

- zaświadczenie o stanie konta dewizowego lub złotówkowego;

- zaświadczenie od pracodawcy o miejscu zatrudnienia, zarobkach i urlopie udzielonym na czas wycieczki w przypadku osób prowadzących własne firmy;

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów w danym roku podatkowym i nie zaleganiu z podatkami;

- wszelkie inne dokumenty świadczące o stanie majątkowym, jak np. akty notarialne posiadanych nieruchomości, dowód rejestracyjny samochodu, itp.

Warto pamiętać, że wiza nie gwarantuje wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. W placówce dyplomatycznej otrzymujesz jedynie promeso wizowe, które świadczy jedynie o tym, że według urzędnika konsularnego dana osoba spełnia wymagania do wjazdu na teren USA. Wizę tak naprawdę dostaniesz dopiero na lotnisku USA, gdy Urzędnik Imigracyjny pozwoli danej osobie na przekroczenie granicy Stanów Zjednoczonych.

Licencja: Creative Commons
4 Ocena