DKP jest systemem podziału łupów stosowanym w grach MMORPG. Powstało wiele odmian DKP, które były dostosowywane do potrzeb danej gildii. Te najbardziej uniwersalne opisane zostały w dalszej części tego artykułu...

Data dodania: 2012-05-21

Wyświetleń: 1808

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W 1999 roku, kiedy rozwinęła się koncepcja rajdów w grach MMO, gracze wymyślili system, który wpływał na to, kto otrzyma nagrodę (drop) z rajdu. System ten został nazwany Dragon Kill Points, ot dwóch bossów-smoków z gry World of Warcraft. Idea polegała na tym, że członkowie danej gildii uczestniczący w rajdzie byli nagradzani punktami, zależnie od ich wkładu w zabicie bossa.

Pierwszy system, nazywany systemem prostym, opierał się o przyznawaniu określonej ilości punktów za określony rajd. Gracze mogli potem licytować przedmioty, używając zebranych punktów. Ponieważ system punktowy prowadził do inflacji, czyli ilość DKP była większa niż wartość itemów, a gracze gromadzili sporą ilość bezużytecznych punktów, co jednocześnie dyskryminowało nowych członków, stworzono system zerowy, który okazał się bardziej praktyczny. Problem został znormalizowany, ponieważ w systemie zerowym przyznaje się taką ilość DKP, jaka jest wartość dropu z danego rajdu, niezależnie od jego stopnia ważności.

Przykład:
Drop z rajdu to dwa itemy. Jeden o wartości 10DKP, a drugi 15DKP. W rajdzie brało udział 20 osób. Ilość DKP na osobę z tego rajdu liczy się poprzez zsumowanie wartości itemów i podzielenie wyniku na ilość graczy: (10+15)/20 = 1,25 DKP. Każda osoba za udział w rajdzie otrzymuje 1,25 DKP, a osoba, która zgarnia przedmioty, oddaje 10 + 15 DKP. Wartość się zeruje.

Przydział łupów jest jednym z najbardziej istotnych aspektów zarządzania gildią. Jest wiele systemów, ale dwa ciągle utrzymują popularność: system bidowania i system większościowy. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm różnym sposobom dystrybucji.

System bidowania - gracze po zakończeniu rajdu, wysyłają do wyznaczonego gracza (oficer podziału łupów/lider gildii) wiadomość z deklaracją chęci otrzymania przedmiotu oraz ilością DKP, jaką mogą zaoferować. Kiedy wszyscy już wyślą swoje propozycje, oficer podziału łupów/lider gildii przekazuje przedmiot osobie, która zaproponowała największą ilość punktów.

Przykład:
Osoba A ma 157 niewykorzystanych DKP i biduje 70 DKP na drop, osoba B ma 169 niewykorzystanych DKP i biduje 50 DKP, osoba C ma 214 niewykorzystnych DKP i biduje 10 DKP. Przedmiot otrzymuje osoba A ponieważ miała największy bid.

Niestety system ten wzbudza silne emocje i często uznawany jest za niesprawiedliwy, ponieważ niektórzy kilkukrotnie przebijają realną wartość itemu albo  w drugą stronę - zaniżają jej wartość. System staje się bardziej losowy, a gracze nie mają wpływu na rozsądny przydział. Niektórzy wprowadzają do niego "najniższą proponowaną wartość", aby mniej pożądane przedmioty nie były rozdawane poniżej ich realnej wartości.

System większościowy - tworzy się tu listę przedmiotów, które mogą dropnąć na wszystkich możliwych rajdach, a następnie każdemu nadaje wartość w DKP. Po zakończeniu rajdu, lider gildii lub oficer podziału łupów proszą o wiadomości z deklaracją chęci posiadania danego przedmiotu. Przedmiot zostaje przyznany osobie, która wysłała deklarację i ma największą ilość niewykorzystanych DKP.

Przykład:
Osoba A ma 157 niewykorzystnych DKP, osoba B ma 169 niewykorzystanych DKP, a osoba C ma 214 niewykorzystanych DKP i wszystkie 3 zadeklarowały chęć otrzymania przedmiotu. Dostaje go osoba C, gdyż ma w tym momencie najwięcej Niewykorzystanych DKP.

Myślę, że przybliżyłem ideę systemu DKP. Warto zainteresować się również innymi jego odmianami. Każda ma swoje wady i zalety.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena