Jednym z powszechnie wysyłanych dokumentów w związku z eksportem polskich towarów na rynki Europy Wschodniej m.in. Rosji i Ukrainy, jest cennik.

Data dodania: 2011-12-02

Wyświetleń: 1735

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jest to związane z wymogiem kierowanym do naszych eksporterów przez ich zagranicznych odbiorców.  Dotyczyć to może wszystkich grup towarów.

Cenniki mają na celu zapewnienie strony zagranicznej, przede wszystkim administracji celnej, że ceny eksportowanych produktów są cenami obowiązującymi na rynku i nie są celowo zaniżone przez eksporterów. Jest to element realizowanej przez te kraje polityki antydumpingowej.

Dodatkowo polskim eksporterom stawiany jest wymóg potwierdzenia tych dokumentów przez upoważnioną do takich czynności instytucję. W Polsce jedyną taką organizacją, która jest  upoważniona i uwierzytelniona przed właściwymi urzędami kontrolnymi za granicą, jest   Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie.

Legalizacja wykonywana na cennikach eksportowych jest dodatkowym uwierzytelnieniem przedsiębiorcy i jego dokumentów.

Dzięki temu na  importowany z Polski towar nie będą nakładane obciążenia celne wyższe niż wynika to z ceny eksportowej, a z drugiej strony towary te będą bardziej konkurencyjne na tych rynkach. Dlatego też polskim eksporterom zależy na dostarczeniu swojemu partnerowi handlowemu wymaganego zestawu właściwie przygotowanych dokumentów.

Aby dokonać legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej należy złożyć wniosek i oryginalnie podpisane cenniki w wymaganej przez stronę zagraniczną ilości oraz jednego egzemplarza, który pozostaje w KIG w celach weryfikacyjnych.

W przypadku, kiedy firma po raz pierwszy wnioskuje o zalegalizowanie cennika zobowiązana jest do dostarczenia jej dokumentów rejestracyjnych i potwierdzonych notarialnie wzorów podpisów osób reprezentujących ten podmiot.

Czynność ta jest jednorazowa. W przypadku zmian informacje o przedsiębiorstwie podlegają aktualizacji.

Posiadając wszystkie wymagane dokumenty można uzyskać legalizację „od ręki”.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury legalizacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.

Zalecany jest również kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia szczegółów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena