W artykule zdefiniowane zostały podstawowe wymagania, jakie stają przed wszelkimi aplikacjami internetowymi. Wskazano również na wady oprogramowania, którego głównym środowiskiem staje się Internet.

Data dodania: 2011-09-08

Wyświetleń: 2686

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

     Z uwagi na fakt zacierania się granic między tradycyjnymi aplikacjami, a tymi dostępnymi w Internecie, trudno jednoznacznie wskazać indywidualne cechy wyróżniające. Nie jest to jednak zadanie niewykonalne.

    Pierwszą podstawową cechą aplikacji internetowej jest możliwość korzystania z niej jedynie za pomocą przeglądarki internetowej, co wyklucza możliwość instalacji lokalnej.

     Kolejną ważnym czynnikiem jest niezbędność (ze względu na bezstanowy protokół HTTP) przechowywania informacji po stronie serwera na temat danego klienta/użytkownika.  Osiągnięte zostaje to poprzez rozpoczynanie unikalnych sesji, które przechowują informacje o użytkowniku, jego wyborach, czy działaniach.  Wszystko to po to, by poprawnie identyfikować i odpowiednio reagować na działania korzystającego.

     Do wad aplikacji internetowej zaliczyć możemy: częstszą podatność na zmiany oraz trudności w nakreśleniu obciążenia serwera. Do zalet natomiast należą: niski koszt instalacji, łatwe przechowywanie danych (odpowiednie bazy danych), niezależność od systemu operacyjnego korzystającego, czy też szybkość aktualizacji.

     Główne wymagania stawiane aplikacjom internetowym podzielić możemy na funkcjonalne i systemowe.

     Wymagania funkcjonalne wynikają bezpośrednio z potrzeby zgłaszanej przez użytkownika.

     Podstawowym wymogiem staje się krótki czas reakcji na żądanie oraz krótki czas wyszukiwania informacji (oraz ich dokładność), przez co przy projektowaniu warto uwzględnić wielowarstwową architekturę.

     Następnym oczywistym wymogiem jest kwestia bezpieczeństwa i poufności danych. Przy projektowaniu aplikacji zwrócić należy szczególną uwagę, że nie wszyscy korzystający z niej użytkownicy będą działali zgodnie ze wskazówkami i już na tym etapie dokonywać odpowiedniej walidacji. Dodatkowo aplikacje powinny oferować bezpieczne zarządzanie danymi (często poufnymi) użytkowników.

     W kwestiach multimedialnych należy pamiętać o stworzeniu layout’u przyjaznego, w którym nawigacja jest wygodna i intuicyjna. Wszystkie materiały dźwiękowe i graficzne powinny być możliwie jak najwyższej jakości.

     Przechodząc do wymagań systemowych, czyli związanych z architekturą systemu, warto już na początkowych etapach tworzenia aplikacji pamiętać o tym, że w przyszłości aplikacja będzie pewnie aktualizowana i modyfikowana.

     Ważnym aspektem staje się również koszt i czas tworzenia aplikacji, a także jej łatwość integracji z innymi aplikacjami.

     W związku z tym, iż aplikacja działa w środowisku internetowym zapewnić musimy jako twórcy jej zgodność na różnych systemach operacyjnych, a całość powinna odpowiednio wyglądać na każdej z popularnych przeglądarek.

[1] - artykuł opracowano na podstawie: Filipczyk B., Gołuchowski J. (red.), Tworzenie aplikacji internetowych, str. 27-35 (podrozdział 2.1. autor: Kempa A.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008,

Licencja: Creative Commons
0 Ocena