Prowadzenie żłobków może okazać się bardzo zyskownym biznesem na wiele lat. Właśnie Prezydent podpisał ustawę żłobkową, która upraszcza w sposób znaczący wymagania dotyczące prowadzenia żłobka. Sytuacja opieki nad dziećmi do lat 3 jest tak zła, że rynek nie będzie zaspokojony przez wiele lat.

Data dodania: 2011-02-25

Wyświetleń: 3425

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bardzo trudno jest w gospodarce wolnorynkowej znaleźć branże, gdzie panuje niska konkurencja, jest ogromny i niezaspokojony popyt, ceny wysokie, duża zyskowność i wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału.  „Bardzo trudno znaleźć” nie oznacza jednak, że takie branże nie istnieją. Zdarzają się sytuacje, gdzie złe decyzje urzędników i przepisy przez nich wprowadzane destabilizują działania „niewidzialnej ręki rynku” i doprowadzają do powyższej sytuacji.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3. Obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania żłobków nakazywały, aby placówki te spełniały rygorystyczne przepisy obowiązujące zakłady opieki zdrowotnej, czyli np. szpitale. W wyniku czego niewiele samorządów i osób fizycznych decydowało się na otwieranie tych placówek. Doprowadziło to do tego, że w Polsce jedynie 2% dzieci do lat 3 chodzi do żłobka. Jest to około 30tys dzieci. Natomiast w przedziale wiekowym 0-3 lat, czyli tym jaki kwalifikuje się do żłobka jest 1.200tys dzieci. Jeżeli sytuacji przyjrzymy się bliżej jest ona jeszcze gorsza. W żłobkach panuje przepełnienie – średnio 10%-20%. Przykładem jest Poznań, gdzie na 965 miejsc w żłobkach chodzi 1160 dzieci. Do istniejących żłobków istnieją kolejki oczekujących, nierzadko liczące kilkaset dzieci.

Sytuację ma poprawić wchodząca w życie w marcu nowa ustawa żłobkowa. Upraszcza ona przepisy dotyczące wymogów, jakie były do tej pory stawiane żłobkom. Będzie można teraz bez zbędnych restrykcji i formalności otworzyć i prowadzić żłobek (tak duże uproszczenie przepisów ma też swoich krytyków).

Jak zyskowny będzie biznes prowadzenia żłobka?

Według wyliczeń i biznes planów sporządzanych dla żłobków wynika, że zysk miesięczny będzie kształtował się w przedziale od 20.000 to 35.000 zł, czyli minimum 240.000 zł rocznie. Wielkość zysku zleży od wielkości żłobka oraz od kosztów stałych: czy mamy własny lokal, czy zatrudniamy dyrektora do prowadzenia placówki, czy będziemy sprawowali tę funkcję samodzielnie itd. Taka zyskowność przekłada się na szybki zwrot z inwestycji. Zwrot ten w najbardziej pesymistycznych wariantach nie powinien przekroczyć 6 miesięcy. Później pracujemy już na czysty zysk.

Skąd pozyskać środki na biznes?

Nie trzeba finansować całej inwestycji samodzielnie. Mamy w Polsce instytucje bankowe, które specjalizują się w udzielaniu kredytów dla small biznesu. W tym roku weszły już na rynek dwa banki specjalizujące się w obsłudze drobnych przedsiębiorców, a dwa kolejne zamierzają to uczynić.

Podstawą przedsięwzięcia jest biznes plan.

Każde przedsięwzięcie należy rozpoczynać od stworzenia biznes planu. Biznes plan żłobka powinien zawierać organizacyjno-finansowy opis. Warto rozważyć skorzystanie z usług firmy, która już takie biznes plany tworzyła i ma w tym doświadczenie. Połączenie wiedzy inwestora i kompetencje firmy consultingowej zawsze przekłada się na lepsze przygotowanie do biznesu. Ponadto firma consultingowa może pomóc w uzyskaniu finansowania z banku co jest ważne, gdy nie dysponujemy pełnym wkładem własnym.

Powodzenia w interesach.

Rafał Mytych – partner zarządzający

sgm consulting

Na podstawie:

- ustawy żłobkowej,

- danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (strona internetowa),

- danych Ministerstwa Zdrowia (strona internetowa),

Licencja: Creative Commons
4 Ocena