Bezpieczne place zabawowe wymagają odpowiedniej nawierzchni. Bo tak naprawdę to właśnie nawierzchnia decyduje o tym, czy plac może służyć dzieciom, czy powinien być zamknięty. Przyjmuje się, że nawierzchnie są przyczyną 60 proc. wszystkich wypadków na placach zabaw.

Data dodania: 2010-09-20

Wyświetleń: 2594

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ta informacja może zaskakiwać, ponieważ zwykle nie łączy się nawierzchni z kwestią bezpieczeństwa. W zasadzie w ogóle mało kto zastanawia się nad tym, jaką nawierzchnię będzie miał plac. Bezpieczne place zabaw to w powszechnym odczuciu społecznym raczej miejsca, w których huśtawki i inne elementy wyposażenia skonstruowane są w odpowiedni sposób. 

Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie nawierzchnia jest pierwszym elementem, z którym dziecko styka się po wejściu na plac zabaw. Nawierzchnia może więc ułatwić lub utrudnić zabawę, może być dla dziecka przyjazna lub wroga. Może wreszcie stać się częścią zabawy i pozwolić poznać nowe obszary rzeczywistości. Stąd tak duża waga przywiązywana do tego właśnie elementu. Bezpieczne place zabaw nie mogą powstawać w oderwaniu od bezpieczeństwa powierzchni, na której bawią się dzieci.

Jakie wymagania powinna więc spełniać odpowiednia nawierzchnia? Najważniejsze jest to, żeby spełniała normy obowiązujące od lat. Do najcięższych wypadków spowodowanych przez wadliwą nawierzchnię zalicza się urazy głowy. Z tego względu nawierzchnia musi zmniejszać ryzyko urazu. Jak na tym tle wyglądają poszczególne rodzaje nawierzchni? Te twarde, z cegieł, kamieni, betonu czy asfaltu w zasadzie dyskwalifikują plac zabaw. Mogą bowiem powodować groźne obrażenia głowy, z skutkiem śmiertelnym włącznie. Tego rodzaju nawierzchnie mogą występować poza obszarem placu.

Inaczej jest z nawierzchnią wykonaną z materiałów amortyzujących upadki. Do tej kategorii zaliczyć można rozdrobnioną gumę, która daje największy margines bezpieczeństwa, jak i tworzywa sztuczne, żwir i piasek. Także kora i wióry traktowane są jako bezpieczne nawierzchnie. Darń to już znacznie mniejsze bezpieczeństwo, podobnie jak nawierzchnia gruntowa. O betonie i asfalcie wiadomo, że kompletnie nie nadają się do użycia w miejscach, które można uznać za bezpieczne place zabaw.

Warto wspomnieć o innych niż bezpieczeństwo walorach różnych nawierzchni. Najbardziej odporne na użytkowanie są te naturalne, gruntowe, a także drewniane i z wiórów. Nawierzchnie najbezpieczniejsze, gumowe, charakteryzują się przeciętną trwałością. Beton i asfalt należą do najmniej trwałych. Z drugiej strony są najdroższe w wykonaniu. Najlepsze walory zabawowe mają podłoża zrobione z granulatu gumowego, wiórów czy tworzyw sztucznych. Niebezpieczne nawierzchnie asfaltowe także w tym przypadku wypadają dużo gorzej.

Nad czym powinni zastanowić się w tym kontekście rodzice wysyłający dzieci na plac zabaw? Przede wszystkim zadać sobie pytanie – czy pod urządzeniami, zwłaszcza tymi wyższymi, znajdują się odpowiednie nawierzchnie miękkie? Jeśli ich nie ma, należy z dystansem podchodzić do sloganów o bezpieczeństwie na placu zabaw.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena