Dziś rynek turystyczny to potęga. Samo tylko hotelarstwo jest jedną z głównych dziedzin gospodarki. Specyficzne cechy różniące łańcuchy hotelowe stanowią podstawę do wprowadzenia pojęć - łańcuch hotelowy i system hotelowy.

Data dodania: 2010-03-30

Wyświetleń: 8910

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dziś rynek turystyczny to potęga. Samo tylko hotelarstwo jest jedną z głównych dziedzin gospodarki, trzecią co do wielkości wpływów dewizowych. Wraz z postępem techniki, nauki i kultury wzrasta zainteresowanie światem, dawnymi cywilizacjami, a także zwyczajami innych narodów. W związku z tym nasila się ruch turystyczny, który powoduje intensywny rozwój bazy hotelarskiej. Powstają małe i duże spółki osób krajowych i zagranicznych, które inwestują w rozwój hotelarstwa, widząc w tym możliwość szybkiego pomnożenia kapitału. Inwestycje te powodują powstawanie konkurencyjnych ze sobą łańcuchów hotelowych. Hotele czerpią wzajemne korzyści z faktu bycia częścią takich systemów.

Specyficzne cechy różniące łańcuchy hotelowe stanowią podstawę do wprowadzenia pojęć - łańcuch hotelowy i system hotelowy.

Łańcuchy te w różnych krajach tworzą własne, oryginalne formy budownictwa hotelowego, specyficzne metody obsługi, własne struktury organizacyjne, charakterystyczne dla swoich hoteli warunki lokalizacyjne obiektu i ich rozwiązania funkcjonalne, a także nowoczesne, dogodne dla gości systemy rezerwacyjne.

Łańcuch hotelowy określa zespół hoteli kierowany przez wspólny zarząd, prowadzący jednolitą politykę w zakresie wyżywienia i zakwaterowania, utrzymujący jednolity standard usług hoteli należących do jednego właściciela lub gestora.

Wymogi turystów stale rosną i hotel musi za nimi nadążyć jeżeli chce utrzymać kategorię i wysoki poziom usług. Wraz z ożywieniem gospodarczym po II wojnie światowej, z rozwojem turystyki, a szczególnie komunikacji występują na świecie różne formy akumulacji kapitału w formie spółek, kombinatów i innych powiązań finansowych. Powstają potężne łańcuchy hotelowe i międzynarodowe systemy hotelowe powiązane z liniami lotniczymi i innymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena