Generalnie, przy nabyciu usług i towarów w ramach imprezy integracyjnej przysługuje prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych, jako że te usługi i towary związane są z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Data dodania: 2010-01-11

Wyświetleń: 3625

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wyjątkiem jest nabycie usług gastronomicznych i noclegowych, z których VAT naliczony nie może zostać odliczony przez nabywcę (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Inna sytuacja występuje w przypadku, gdyby Spółka nabyła usługę organizacji imprezy integracyjnej. W takim bowiem przypadku wyłączenie możliwości odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych nie ma zastosowania.

Warto przytoczyć tezę interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-436/08-4/BD) zgodnie z którą „[wyłączenie prawa do odliczenia]nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest cała impreza integracyjna, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi noclegowe czy gastronomiczne. Zatem w sytuacji otrzymania od podmiotu trzeciego -usługodawcy świadczącego usługę - faktury VAT za całościową organizację imprezy, w której poszczególne elementy stanowią integralną część usługi, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury".

Jeżeli Spółka nabyła usługę organizacji imprezy integracyjnej faktura powinna dotyczyć właśnie tej usługi (usługa organizacji imprezy integracyjnej powinna być wskazana na fakturze), zaś VAT na niej wykazany byłby w pełni odliczalny. W przypadku, gdy Spółka nabyła usługę organizacji imprezy integracyjnej, VAT jest odliczany w całości (jest to bowiem jedna usługa, co do której nie istnieją ograniczenia w zakresie prawa do odliczenia VAT i nie powinno jej się dzielić na poszczególne usługi; taki podział bowiem miałby charakter sztuczny nie odzwierciedlający istoty usługi).

W sytuacji, gdyby Spółka samodzielnie nabyła poszczególne usługi i towary wymienione w kosztorysie, prawo do odliczenia VAT nie przysługiwało by względem usług gastronomicznych, w tym względem nabycia alkoholu, i noclegowych (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-335/07/RSz/KAN-2588/12/07).

Tym samym dla potrzeb rozliczania podatku VAT, lepiej z punktu widzenia podatkowego jest nabyć kompleksową usługę, a nie skłądniki tej usługi.

Licencja: Creative Commons