O nadaniu honorowego obywatelstwa Kielc ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu zdecydowali w czwartek kieleccy radni. Uchwałę w tej sprawie przyjęli jednogłośnie. Wręczenie tytułu odbędzie się 12 sierpnia.

Data dodania: 2009-07-23

Wyświetleń: 2387

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

O nadaniu honorowego obywatelstwa Kielc ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu zdecydowali w czwartek kieleccy radni. Uchwałę w tej sprawie przyjęli jednogłośnie. Wręczenie tytułu odbędzie się 12 sierpnia.
Przewodniczący rady Krzysztof Słoń (PiS) podkreślał, że Kaczorowski jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiego życia politycznego i społecznego.

- Jako ostatni prezydent RP rezydujący w Londynie stał się symbolem ciągłości między drugą a trzecią RP. Jego 90-letnie życie, nierozerwalnie związane z polskim doświadczeniem historycznym XX wieku, stanowi doskonały przykład postawy służebnej wobec ojczyzny - mówił przewodniczący, przedstawiając uchwałę. Radni przyjęli ją oklaskami na stojąco.

Słoń poinformował, że Kaczorowski zgodził się zostać honorowym obywatelem Kielc i odczytał przesłany przez niego list.

"Tę wysoką godność przyjmuję w dowód uznania działań całej emigracji niepodległościowej, która w wyniku jałtańskiej zbrodni na narodzie polskim pozostała po II wojnie światowej na obczyźnie, by walczyć dalej o wolność i suwerenność ojczyzny" - napisał Kaczorowski.

Po głosowaniu radny Marek Wołowiec (PO) podkreślił, że Kaczorowski godny jest tytułu, ale sprawa nie była konsultowana z klubem radnych Platformy Obywatelskiej. Dodał, że nie uwzględniono zgłoszonej przez nich kandydatury Władysława Bartoszewskiego do tytułu honorowego obywatela Kielc.

Akt nadania honorowego obywatelstwa zostanie wręczony Kaczorowskiemu 12 sierpnia podczas uroczystości wejścia do Kielc corocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Kaczorowski jest honorowym protektorem marszu. Był na mecie "kadrówki" kilkakrotnie, Kielce odwiedził także z okazji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 2007 roku.

Ryszard Kaczorowski za działalność konspiracyjną w ZHP w czasie okupacji sowieckiej w 1940 roku został skazany przez sąd w Mińsku na karę śmierci. Wyrok zamieniono na 10 lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski.

W 1942 roku wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR, formowanej przez gen. Władysława Andersa. Przeszedł szlak bojowy z III Dywizją Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego, walcząc m.in. o Monte Cassino. W 1947 roku osiadł w Londynie.

W 1986 r. w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 1989 objął - po Kazimierzu Sabbacie - stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta, w grudniu 1990 roku, Kaczorowski przekazał na jego ręce insygnia władzy prezydenckiej II RP.

Honorowymi obywatelami Kielc są m.in. Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Aleksander Kwaśniewski i Gustaw Herling-Grudziński, a także kilkunastu
_____________________________________________________________________________________________
http://multimedia.bportal.pl/
Licencja: Creative Commons
0 Ocena