Artykuł o konkurencji na rynku producentów styropianu

Data dodania: 2007-05-23

Wyświetleń: 6537

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wielkośći zasięg działania konkurencji obecnie kształtuje się na poziomie stagnacji , z niewielkim trendem wzrostu , w skali krajowej, wynika to z faktu nowo powstających jak i upadających firm z tej branży.

W wyniku wstąpienia Polski w szeregi krajów członkowskich UE , zagrożenie konkurencją zewnętrzną jest dość spore. Przedsiębiorstwa z zagranicy dysponują najnowocześniejszą technologią wytwarzania, najnowocześniejszym sprzętem , a tym samym produkty przez nie wytwarzane legitymują się wysoką jakością spełniając wszelkie normy obowiązujące w tej branży. Ważnym elementem jest współpraca z firmami z branży logistyka spedycja, transport,
magazynowaniektóre zapewnią nam dogodne warunki transportu dbając o załatwianie wszelkich formalności z tym związanych na terenie innego Państwa. To właśnie firmy logistyczne lub transportowe decydują także o naszym sukcesie tym bardziej w obliczu takiej konkurencji rynkowej. Szybka dostawa surowców, materiałów i produktów jest kluczowym czynnikiem

Największym zagrożeniem dla firmy są przedsiębiorstwa ze wschodniej części Europy , które mimo gorszego zaplecza produkcyjnego potrafią zaoferować towary o zbliżonej jakości do tej najwyższej , przy korzystniejszej cenie, na wskutek niższych w porównaniu z Polską kosztów produkcji.

Obecnie jednak istnieją ograniczenia co do ilości importu tego rodzaju produktów z krajów Europy Wschodniej, mające na celu ochronę rynku krajowego, jednak w perspektywie przyszłości zagrożenie to może przybrać na skali , w przypadku gdyby część z tych krajów wstąpiło do UE.

W przypadku UE i związanego z nim handlu wewnętrznego , Polski rząd nie ma prawa stosowania ograniczeń co do np.: ilości importowanego towaru , ponieważ obowiązuje nas swoboda przepływu towarów i usług , zakładająca zakaz nakładania wszelkich ograniczeń ilościowych towarów pochodzących z innych krajów unii europejskiej a także innych ograniczeń o podobnym charakterze.

Obecnie jednak struktura cen firm z krajów UE , jest korzystna dla polskich producentów styropianu , którzy mogą zaoferować swoje wyroby po niższych cenach niż konkurencja zachodnia, co prowadzi częstokroć do ekspansji wielu polskich firm za zachodnią granicę Europy, w celu zdobycia nowych rynków zbytu.


Licencja: Creative Commons
0 Ocena