Artykuły

post

Poziome spadanie "Ocalonego"

Jest to esej, będący próbą określenia podstawowych cech poezji Tadeusza Różewicza. Wychodzę od interpretacji wiersza "Ocalony", by następnie poddać refleksji powojenną twórczość poetycką autora.