Artykuły

post

Regeneracja wodomierzy

Wodomierz jako urządzenie pomiarowe podlega obowiązkowej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji.
Aby wodomierz spełniał wymagania metrologiczne musi posiadać ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.