masowa wysyłka SMS

SMS do seniora

SMS do seniora

Nowe technologie, a co za tym idzie nowe narzędzia reklamowe, wydają się być stworzone dla grupy docelowej w młodym wieku. To przecież osoby młode korzystają z internetu i komórek. Wnikliwi obserwatorzy rynku dostrzegą jednak budzącą się przemianę oraz szanse biznesowe w segmencie 50+

SMS banking - bank już wkrótce w SMS-ach??

SMS banking - bank już wkrótce w SMS-ach??

SMSBanking to kolejny dowód na to, że to co wczoraj wymagało od nas wiele czasu, dziś możemy wykonać za pomocą SMS-a. To także kolejny przykład jak nasze decyzje konsumenckie podejmowane będą coraz częściej za pomocą SMS-a. Marketing mobilny w Polsce nabiera coraz większego przyspieszenia.

Personalizacja w marketingu

Personalizacja w marketingu

„Droga Pani Aniu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od naszej firmy" - czy wyobrażają Państwo sobie, aby ktokolwiek mógł obrazić się o takiego SMS-a? Reklama budzi pozytywny odbiór i jest skuteczniejsza, gdy reklamowe komunikaty są spersonalizowane i fakt ten dotyczy każdej formy reklamy, także w formie SMS-ów.