Artykuły

post

Dział spadku - w sądzie i u notariusza

Następnym krokiem, jaki powinni uczynić spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy też aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, jest przeprowadzenie działu spadku. Spadkobiercy mogą dokonać działu spadku w drodze umownej lub też wystąpić z odpowienim wnioskiem do właściwego sądu.   

post

W jaki sposób można podzielić spadek?

Wydanie przed sąd postanowienia o nabyciu spadku albo uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia to pierwszy etap postępowania spadkowego. Drugi to fizyczny podział odziedziczonego majątku.