Wspólna Polityka Rolna

Wspólna polityka rolna

Wspólna polityka rolna

Sektor rolnictwa w Unii Europejskiej jest ciekawym sektorem gospodarki, gdyż polityka rolna ma charakter ponadnarodowy. Obejmuje ona rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo i jest to tzw. Wspólna Polityka Rolna.