WDT

Nowa definicja podatnika VAT

Nowa definicja podatnika VAT

W myśl projektu na nowo zostanie zdefiniowane pojęcie działalności gospodarczej. Tym samym, zmianie ulegnie definicja podatnika VAT. W świetle obecnie istniejących uregulowań, podatnikiem VAT nie jest osoba wykonująca działalność osobiście, jeżeli odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy ponosi zleceniodawca.