Profil Użytkownika

System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

Rodzaj: Artykuł

System polityczny Republiki Federalnej Niemiec jest określany mianem systemu kanclerskiego. Jest to modyfikacja sytemu parlamentarno-gabinetowego. W systemie tym występuje słaby Prezydent, silny Kanclerz, któremu podlega rząd, oraz Parlament wspierający rząd. Obowiązuje w nim zasada podziału władzy.

Dzieje dyplomatyki polskiej

Rodzaj: Artykuł

Dyplomatyka to nauka o dokumencie. Dokument to pismo uwierzytelnione sporządzone z zachowaniem przyjętych w danej epoce i miejscu form zewnętrznych i wewnętrznych, stwierdzające albo ustanawiające stan prawny albo służące do wykonywania uprawnień.

Profil

Jacław

Autor
Napisz wiadomość
Artykułów:
7
Kod partnerski:
/p:19211

Data urodzenia:
1981-06-02
Dołączył:
2011-03-12 12:49:02
Miasto:
Kraków
Województwo:
Małopolskie

Ostatnie logowanie:
13-01-2012