Zgodnie z literą przepisów dotyczących przyłączania urządzeń instalacji cieplnej, aby móc pracować z podobnym sprzętem musimy posiadać odpowiednie kwalifikacje, a dokładniej - uprawnienia SEP w grupie G2. Z jakimi zagadnieniami się zetkniemy, gdy zdecydujemy się pójść na kurs i zdawać egzamin na uprawnienia G2? Gdzie je wykorzystamy i kto absolutnie musi je posiadać, aby móc legalnie wykonywać swoją pracę? 

Data dodania: 2023-12-01

Wyświetleń: 154

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czym są uprawnienia G2 i kto musi je mieć?

O czym pamiętać, gdy rozważamy zdecydowanie się na szkolenie i w jaki sposób dokładnie przebiega zdobywanie uprawnień SEP G2?

  1. Czym są uprawnienia G2?
  2. Kto musi mieć uprawnienia energetyczne G2?
  3. Jak zdobywa się uprawnienia dla urządzeń instalacji i sieci ciepłowniczych?

Czym są uprawnienia G2?

Uprawnienia G2 zdobywa się w ramach uprawnień SEP - jest to jedna z trzech grup szkoleń, na które możemy się zdecydować. Grupa G2 dotyczy eksploatacji, dozoru i dbania o urządzenia instalacji cieplnych, które zużywają, magazynują, transportują oraz przetwarzają ciepło. W ramach szkoleń uczymy się warunków technicznych obsługi urządzeń służących do przetwarzania ciepła, a także urządzeń energetycznych towarzyszących podobnym instalacjom. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie: https://f-gazy-on-line.pl/kursy/f-gazy.

Kto musi mieć uprawnienia energetyczne G2?

Uprawnienia SEP w grupie G2 muszą mieć osoby, które na co dzień pracują przy eksploatacji i programowaniu pracy urządzeń zajmujących się przenoszeniem, magazynowaniem czy zużywaniem ciepła czy też przy rozładunku paliw. Są one niezbędne, aby móc legalnie wykonywać swój zawód, z tego powodu posiadanie podobnych kwalifikacji zdecydowanie podnosi naszą wartość w oczach potencjalnego pracodawcy. Jeżeli na co dzień nie mamy kontaktu z podobnymi instalacjami, ale jednak czasem zdarza nam się z nimi zetknąć, warto wykonać uprawnienia aby usprawnić swoją pracę i nie musieć polegać na innych pracownikach.

Jak zdobywa się uprawnienia dla urządzeń instalacji i sieci ciepłowniczych?

Jeżeli interesują nas takie zagadnienia, jak instalacje sprężonego powietrza, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary, magazynowanie energii, urządzenia automatycznej regulacji czy instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, wykonanie uprawnień SEP G2 jak najbardziej jest dla nas. Aby móc przystąpić do egzaminu, musimy najpierw odbyć stosowny kurs. Gdy opanujemy materiał i pomyślnie przejdziemy egzamin przed komisją, zdobywamy uprawnienia, które są ważne przez kolejne pięć lat. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://f-gazy-on-line.pl/.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena