Jakie możliwości daje Karta Polaka?
Każdy, kto choć raz pomyślał o stałym pobycie w Polsce, z zapartym tchem słucha tych dwóch słów – Karty Polaka! I nie jest to daremne. Ci, którzy od urodzenia zostali pobłogosławieni prawem obywatelstwa jednego z szybko rozwijających się krajów Europy, raczej nie zrozumieją tych uczuć. Ale! Obywatele Polski marzą o stałym pobycie w jeszcze bardziej rozwiniętych i zamożnych krajach: Belgii, USA itp. No cóż, dygresjami.

Data dodania: 2023-09-04

Wyświetleń: 71

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

To magiczne połączenie słów – Karta Polaka!

Więc! Co będzie omawiane? To proste: o korzyściach, jakie daje życie po otrzymaniu Karty Polaka.

Osoba posiadająca Kartę Polaka:

  • zwolnione z opłat kons-ch za wniosek o wizę krajową;
  • zwolnione z opłat kons-ch w przypadku nadania obywatelstwa polskiego;
  • zwolnione od obowiązku posiadania pozwolenia na pracę (ustawa - 20.07.2004);
  • może prowadzić działalność gospodarczą na t.s. warunkach jak obywatele PL (ustawa - 03.06.2018 r.);
  • może odbywać studia doktoranckie i inne formy edukacji, a także uczestniczyć w dział. naukowej (ustawa - 20.07.2018 r., ustawa - 14.12.2016 r.);
  • korzystanie z usług medycznych w sytuacjach nadzwyczajnych (ustawa - 27.08.2004 r.);
  • posiada zniżkę - 37% na przejazdy publicznym transportem zbiorowym pociągami pasażerskimi, pospiesznymi i ekspresowymi na podstawie jednego biletu (Ustawa - 20.06.1992);
  • ma swobodny dostęp do państwa. muzea;
  • mają możliwość skorzystania z pomocy konsula w sytuacjach związanych z życiem lub bezpieczeństwem.

Posiadaczowi Karty Polaka przysługuje pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym z budżetu państwa lub budżetów samorządów lokalnych, której celem jest wsparcie Polaków za granicą.

Posiadacz aktywnej Karty Polaka, po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały, może otrzymać świadczenie rzeczowe w celu częściowego pokrycia kosztów pobytu w Polsce przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy. Można je uzyskać decyzją właściwego wojewody.

Jak długo może być ważna Karta Polaka?

10 lat od daty wydania. Następnie można go przedłużyć na kolejne 10 lat, przy czym procedurę można rozpocząć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem aktywnego dokumentu.

Podobnie w przypadku osoby niepełnoletniej karta jest ważna przez 10 lat od dnia wydania, ale maksymalnie przez rok od dnia pełnoletności.

Dla osób powyżej 65. roku życia Karta Polaka ważna jest bezterminowo.

Aby dowiedzieć się, kto może jeszcze dostąpić szczęścia i być posiadaczem Karty Polaka, jak uwzględnić wszystkie luki w polskim prawie i odpowiedzieć na inne pytania, możesz odwiedzić jeden z popularnych zasobów i uzyskać więcej informacji na stronie internetowej biura MAGFIN specjalizującego się w takich sprawach: magfin.pl

[wideo] https://www.facebook.com/joanna.filipczakzarod/videos/686823065790627/ [/wideo]

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena