Nośność pali mierzona jest różnymi metodami. Mogą to być badania dynamiczne bądź statyczne. Do tych ostatnich, polegających na pomiarze nośności pali przy obciążeniu poziomym, wciskaniu lub wyciskaniu, wykorzystywany jest manometr. Jak mierzy się nośność pali za jego pomocą? Co to jest i do czego służy manometr? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym najnowszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Data dodania: 2023-08-29

Wyświetleń: 85

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Nośność pali a manometr

Co to jest manometr?

Czym jest i co mierzy manometr? Najprościej rzecz ujmując, manometr jest urządzeniem służącym do mierzenia ciśnienia wody oraz gazów. Jego konstrukcja pozwala na wyjątkowo szerokie zastosowanie m.in. w gazownictwie, ciepłownictwie, hydraulice, wodociągach lub kanalizacji. Używany jest także w gospodarstwach domowych, gdzie służy do pomiarów ciśnienia wody lub powietrza. Jednym z mniej oczywistych sposobów zastosowania manometru jest statyczny pomiar nośności pali wykonywany przy projektowaniu fundamentów w budownictwie. I właśnie temu zagadnieniu poświęcimy dalszą część naszego artykułu.

Nośność pali – badania statyczne a dynamiczne

Wyniki badań pomiarów nośności są wykorzystywane w projektowaniu fundamentów, jeżeli pomiary przeprowadzono na palach próbnych przed palowaniem zasadniczym lub jako badania odbiorcze powykonawcze. Badania statyczne i dynamiczne przy dużych odkształceniach są dwoma podstawowymi metodami pomiaru nośności pali w terenie. Każdą z metod można dokonywać pomiarów na palach drewnianych, żelbetowych, stalowych, sprężonych lub palach łączonych z różnych materiałów. Przekrój poprzeczny pala może być stały lub zmienny na długości pala. Badania statyczne, a więc te, które przeprowadza się za pomocą manometra, uważane są za dokładniejsze od dynamicznych. Te drugie z kolei, w przeciwieństwie do statycznych, umożliwiają swobodny wybór pala do badań.

Badania SLT nośności pali z wykorzystaniem manometru

Badania statyczne (SLT – ang. Static Load Test), jak już wspomnieliśmy, to zdecydowanie najdokładniejszy sposób pomiaru nośności pali. Wyniki tych badań stanowią podstawę weryfikacji modeli obliczeniowych wykorzystywanych w projektowaniu geotechnicznym pali. Warto dodać, że wyniki badań SLT przeprowadzonych na palach próbnych, przed palowaniem zasadniczym, mogą być wykorzystywane bezpośrednio w projektowaniu. Za pomocą Static Load Test można określić nośność geotechniczną i osiadań/ uniesień pala pojedynczego po czasie, który minął od chwili jego pogrążenia/ wykonania w gruncie. Badania statyczne, o których tu mowa, polegają na zmierzeniu przemieszczenia, a więc osiadania/ uniesienia głowicy takiego pala, pod wpływem obciążenia Q o wartości zmieniającej się zgodnie z programem badań. Obciążenie pala podczas Static Load Test realizuje się przy pomocy specjalnego kalibrowanego siłownika hydraulicznego umieszczonego między konstrukcją oporową a badanym palem.

Manometr jest kluczowym przyrządem pomiarowym wykorzystywanym w metodzie SLT. To właśnie dzięki niemu można z dużą precyzją wykonać powyższy pomiar ciśnienia, a w oparciu o charakterystykę siłownika określić siłę obciążająca pal. Wykorzystywane do pomiarów czujniki zegarowe lub/i czujniki przemieszczeń pozwalają na nieprzerwaną obserwację położenia głowicy badanego pala pod zmieniającym się w trakcie pomiarów obciążeniem. Badanie statyczne nośności pali wykonywane może być z wykorzystaniem pali kotwiących, balastu lub w oparciu o konstrukcję oporową oraz dodatkowy balast. Static Load Test można też wykonać z wykorzystaniem siłownika, który umieszczony jest w środku pala. Daje to możliwość posłużenia się częścią pala jako konstrukcją oporową i wyeliminowania konieczności wykonania dodatkowych pali kotwiących. Statyczne badania nośności pali wykonywane są przez Metris: https://www.metris.com.pl/p/57,badania_statyczne_nosnosci__pali.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena