Automatyzacja procesów produkcji polega na wprowadzeniu usprawnień do już istniejącej linii technologicznej bądź zaprojektowaniu od nowa całego systemu. Takie działania pozwolą osiągnąć firmie wiele korzyści. Dowiedz się, dlaczego warto przeprowadzić tego typu przedsięwzięcie.

Data dodania: 2023-03-09

Wyświetleń: 207

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Dlaczego firmy powinny przeprowadzać automatyzację procesów produkcji?

Automatyzacja procesów produkcji to sposób na eliminację wielu kosztów

Usprawnienie procesu produkcji ma na celu ograniczenie wydatków ponoszonych przez zakład. Staje się to możliwe dzięki temu, że maszyny i roboty przemysłowe są w stanie wykonywać pracę szybciej, wydajniej i dokładniej niż człowiek. Dotyczy to w szczególności tych czynności, które mają powtarzalny, monotonny charakter, jak na przykład wytwarzanie kartonowych opakowań w określonych rozmiarach czy obróbka CNC.

Decydując się na wsparcie organizacji produkcji ze strony wyspecjalizowanego podmiotu, masz szansę na zmniejszenie kosztów związanych z:

  • pozyskiwaniem odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów – podczas rekrutacji często niezbędna jest pomoc ze strony agencji,
  • stale rosnącymi wydatkami ponoszonymi na zatrudnienie członków personelu, co obejmuje również ich szkolenie,
  • pomyłkami czy brakiem dokładności ze strony pracowników, które nierzadko wywołują przestoje i brak koordynacji między poszczególnymi stanowiskami roboczymi oraz zmniejszenie efektywności całego zakładu.

Wykorzystując maszyny i roboty przemysłowe, można zapewnić ciągłości produkcji – w ten sposób eliminowana jest potrzeba posiadania magazynów. Oznacza to kolejne oszczędności, dzięki czemu jednostkowy koszt produktu staje się niższy niż wówczas, gdy zakład opiera się wyłącznie na pracy człowieka. Jeśli wdrażana jest automatyzacja procesów produkcji, powstają nadwyżki finansowe, które można przeznaczyć na przykład na działalność badawczo-rozwojową i wzrost poziomu innowacyjności, co oznacza poprawę konkurencyjności firmy na rynku.

Automatyzacja procesów produkcji to sposób na ograniczenie kosztów ponoszonych przez zakład. Stosowanie nowoczesnych maszyn nie wymaga ponoszenia wydatków związanych z rekrutowaniem i wynagradzaniem pracowników, a także eliminuje ryzyko pomyłek i przestojów produkcyjnych.

Automatyzacja procesów produkcji zapewnia poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy

Automatyzacja procesów produkcji jest korzystna dla zakładu dlatego, że nowoczesne linie przemysłowe zapewniają szybki przepływ surowców i materiałów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi. Wykorzystanie maszyn sprawia, że poprawiają się parametry procesu produkcyjnego. Decyduje o tym duża precyzja w trakcie wykonywania obróbki. Jej efektem jest:

  • pełna zgodność produkowanych komponentów ze specyfikacjami jakościowymi, co pozwala zmniejszyć współczynnik wadliwych produktów,
  • znaczące ograniczenie strat surowców produkcyjnych, które pojawiają się na przykład wówczas, gdy pracownik, w chwili dekoncentracji lub pod wpływem zmęczenia, popełni pomyłkę.

Usprawnianie procesów produkcyjnych to również świetny sposób na poprawę poziomu bezpieczeństwa w zakładzie. Stosowanie nowoczesnych urządzeń sprawia, że ryzyko wypadku podczas pracy, skutkującego na przykład zranieniem ręki czy kontuzją nogi, maleje.

Decydując się na automatyzację, pamiętaj, że taka operacja powinna być realizowana przez doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół. Przykładem firmy specjalizującej się w tego typu usługach jest Inrel. Zapewnia ona fachowe doradztwo i wdrożenie optymalnego rozwiązania, które może być oparte na przykład na Lean Management.

Automatyzacja procesów produkcji ma pozytywny wpływ na relacje firmy z interesariuszami

Automatyzacja procesów produkcji daje lepsze perspektywy, jeśli chodzi o współpracę z kontrahentami. Wykorzystywanie nowoczesnych maszyn, świadczące o wysokim poziomie innowacyjności, a także terminowa realizacja zleceń pozwala na promowanie pozytywnego wizerunku zakładu na rynku. Efektem jest:

  • większa liczba Klientów,
  • wzmożone zainteresowanie nawiązaniem relacji z firmą ze strony partnerów biznesowych czy inwestorów.

Pamiętaj, że automatyzacja procesów produkcji nie jest przedsięwzięciem jednorazowym. Aby zapewnić wymierne efekty, należy stale wdrażać ulepszenia. Dzięki nim zakład będzie lepiej przygotowany na wszelkie zmiany rynkowe, w tym w odniesieniu do potrzeb konsumentów.

W wyniku automatyzacji Twój zakład może osiągnąć wymierne korzyści. Dotyczą one ograniczenia kosztów i wzrostu zysków, jak również poprawy jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa pracy. Dlatego wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zastąpienia człowieka przez maszynę, warto rozważyć usprawnienie procesu produkcji.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena