Przed budową domu zawsze wykonuje się jedno: projekt. Trzeba jednak wiedzieć, że po przygotowaniu projektu nie rozpoczyna się jeszcze prac budowlanych. Wcześniej projekt wymaga adaptacji, czyli jego przystosowania do konkretnej działki. Co ważne, bez adaptacji projektu domu nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. Warto zatem wiedzieć, na czym taka adaptacja polega i kto może ją wykonać.

Data dodania: 2021-10-28

Wyświetleń: 336

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Na czym polega adaptacja projektu domu? Poradnik budowlany

Czym jest adaptacja projektu domu?

Adaptacja projektu umożliwia jego realizację na konkretnej działce. W tym celu osoba przygotowująca projekt ma za zadanie sprawdzić m.in. ukształtowanie terenu, położenie względem stron świata, głębokość przymarzania oraz nośność gruntu. Dodatkowo projektant musi dostosować projekt do lokalnych przepisów. Po wykonaniu powyższych czynności projektant może nanieść odpowiednie poprawki na przygotowany wcześniej przez siebie projekt. Dopiero po tak przeprowadzonej adaptacji projektu można ubiegać się o pozwolenie na budowę i rozpocząć prace budowlane.

Kto wykonuje adaptację projektu?

Adaptację projektu wykonać może wyłącznie specjalista ds. projektów, który posiada odpowiednie uprawnienia. Musi być to również osoba, która przynależy do Izby Architektów bądź Inżynierów Budownictwa. Co ważne, zmiany w projekcie muszą być naniesione w określony sposób. Mowa tu o nanoszeniu zmian trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym. Dzięki temu naniesione zmiany będą dobrze widoczne i trwałe. Dodać trzeba, że osoba przygotowująca projekt i wykonująca jego adaptację ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Co wchodzi w zakres adaptacji projektu?

Adaptacja projektu może składać się z dwóch części, obowiązkowej i nieobowiązkowej. Część obowiązkowa obejmuje zakres dotyczący dostosowania projektu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostosowania projektu do stref obciążeń konstrukcyjnych, zagospodarowania działki oraz niezbędnych pozwoleń. W części nieobowiązkowej ujmuje się wszelkie życzenia inwestora. Mowa tu o choćby o liczbie okien w budynku, kolorze elewacji czy różnych zmian funkcjonalnych. Jak jednak wspomniano, jest to część nieobowiązkowa. Jeśli inwestor nie ma dodatkowych potrzeb, bo adaptacja zawiera jedynie część obowiązkową.

Czy adaptacji projektu może dokonać inny projektant?

Zdarza się, że projektant przygotował projektu domu, ale inwestor nie jest do końca zadowolony z efektów jego pracy. W takiej sytuacji zachodzi potrzeba zlecenia adaptacji innemu projektantowi. Czy jest to możliwe? Odpowiedź brzmi tak, jednak pamiętać trzeba, że możliwość wprowadzenia zmian jest ograniczona. Każdy bowiem projekt objęty jest prawem autorskim. To jakie zmiany możne wprowadzić nowy projektant do wcześniej przygotowanego projektu określa dołączona do niego dokumentacja. Dlatego przed adaptacją konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją. Jeśli chce się wprowadzić zmiany, na które dokumentacja ta nie pozwala, to możliwe jest wystąpienie do projektanta, którzy przygotował projekt o wyrażenie zgodny. Jeśli otrzyma się pozwolenie, wówczas projektant adaptujący projekt może wprowadzić dodatkowe zmiany.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena