Przegroda przeźroczysta jaką jest okno po zamontowaniu, zmienia się w element składowy zewnętrznej przegrody tj. ściany budynku , z którą wspólnie owe struktury są poddawane naciskom wiatru oraz jego ciągnięcia. 

Data dodania: 2020-03-11

Wyświetleń: 387

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Polska jest krajem rozpoznawanym przez kraje europejskie jako kraj w którym produkcja okien jest na wysokim poziomie. Nasi producennci dostarczają okna na cały glog. Klienci chwalą oprócz ceny polskich produktów również ich jakość.

W związku z tym dla potencjalnego nabywcy niemal najważniejszym powinno być zapoznanie się z wartością EI danego okna- czyli tzw. „odporności na zginanie”.  Owy parametr jest charakteryzowany odpornością na wiatr. Polega to na wskazaniu przy jakim prostopadłym nacisku wiatru dokona się maksymalne, bezpieczne względem najbardziej odkształconego elementu okna. Jeżeli wytrzymałość komponentów wykorzystanych do konstrukcji okna będzie większa na takie rzeczy jak parcie wiatru, to będzie oznaczać iż sumarycznie konstrukcja okna będzie trwalsza., co w języku potocznym możemy określić jako „większa sztywność”.

Warto pamiętać iż w aprobatach konstrukcyjnych dla okien i drzwi balkonowych wykonanych w technologii PVC-U, stanowiskiem Instytutu Techniki Budowlanej jest dopuszczenie maksymalnego ugięcia frontowego względnego dla najbardziej odkształconego komponentu nie powinno przekroczyć jednej trzy setnej jego długości.Przed wpuszczeniem danego okna na rynek, w zgodzie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010, powinno się zbadać jego odporność na działanie wiatru w środowisku laboratoryjnym. W skład tych badań wchodzi np. Initial Type Testing  które polega na symulacji wyżej wymienionych zjawisk tj. parcie oraz ssanie wiatru.

Po dokonaniu owej próby okno zostaje oznaczone odpowiednią klasyfikacją odporności na działanie wiatru.Przede wszystkim aby określić klasę odporności na działanie wiatru konstrukcji okiennej należy podać jednocześnie dwie wartości, a mianowicie cyfrę która ma za zadanie symbolizować ciśnienie w paskalach, które zostało zastosowanie w trakcie próby które ma oczywiście symulować ciśnienie napieranego na okno wiatru a także litera właściwa dla wartości odgięcia czołowego najbardziej odkształconego elementu okna.Poprawne oznaczenie okna wymaga, więc wspólnego podania symbolu literowego odpowiadającego wartości ułamka i cyfry odpowiadającej wartości ciśnienia próbnego, na przykład: Odporność na obciążenie wiatrem - C 3.Zapis ten można rozumieć w sposób następujący: Dopuszczalne względne ugięcie czołowe najbardziej odkształconego elementu okna o 1/300 jego długości nastąpiło przy ciśnieniu parcia wiatru o wartości 1 200 Pa. Z pewnością lwiej części kupującym okna wciąż nie rozwiało to trudności przy ocenie jakości produktu. 

Licencja: Creative Commons