Szkolenia pracowników są niezbędnym elementem ich rozwoju, pozwalającym między innymi na wzrost wydajności pracy. Dla firm jest to zawsze inwestycja, dlatego oczekują maksymalnego zaangażowania ze strony podwładnych oraz pełnego wykorzystania nowo zdobytej wiedzy. 

Data dodania: 2020-02-25

Wyświetleń: 327

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Nowoczesne szkolenia sprzedaży. Czym jest meteoda training on the job?

W przypadku tradycyjnie prowadzonych szkoleń dużym wyzwaniem jest skupienie uwagi oraz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się metoda On The Job Training, która polega na indywidualnej pracy trenera z pracownikiem w czasie wykonywania przez niego codziennych obowiązków. To najbardziej skuteczna metoda pracy wpływająca bezpośrednio na podniesienie efektywności i jakości pracy. Dowiedz się na czym dokładnie polega On The Job training.

On-The-Job training - na czym polega?

On the job training jest szkoleniem przeprowadzanym na stanowisku pracy. Jest to forma obserwacji uczestniczącej, kiedy coach monitoruje pracownika w jego miejscu pracy, analizując i stawiając hipotezy. Następnie dawany jest feedback dotyczący doskonalenia konkretnych działań, rozwiązywania problemów oraz realizacji celów. Zastosowanie metody on the job training pozwala na bardzo szybki rozwój kompetencji, dlatego często korzysta się z niej w celu zwiększenia skuteczności sprzedaży, jakości obsługi klienta oraz polepszenia komunikacji i relacji w zespole.

Szkolenie realizowane jest w trakcie pracy – podczas spotkań handlowych oraz menadżerskich. Pracownik ma więc możliwość wykonywania swoich normalnych obowiązków, a dzięki obecności trenera jest bardziej zaangażowany w realizację zadań. Metoda training on the job wymaga określenia przejrzystych celów, zaplanowania działań, stałego monitoringu efektów oraz odpowiednich umiejętności prowadzącego, który wraz z upływem czasu będzie minimalizował swoje działania.  

Jak określane są cele treningu?

Cele treningu mogą być określone po przeprowadzeniu spotkań z pracownikiem oraz dokonaniu analizy obserwacji pracy. Rezultatem jest wykaz danych dotyczących jakości pracy, zachowań na stanowisku pracy, a także mocnych i słabych stron zaobserwowanych w trakcie treningu.

Trener, poprzez obserwację realnych sytuacji w miejscu pracy oraz naturalnych zachowań pracownika, jest w stanie zaproponować nowe, efektywniejsze rozwiązania, które będą dostosowane bezpośrednio do potrzeb uczestnika. Trening można również wesprzeć testem kompetencji pozwalającym na zdiagnozowanie naturalnych talentów oraz predyspozycji pracownika.  

Korzyści jakie daje metoda

Metoda on the job ceniona jest ze względu na wiele korzyści, jakie daje pracownikom oraz pracodawcom.

  • Trening odbywa się w trakcie pracy umożliwiając pracownikowi wykonywanie codziennych zadań.
  • Szkolenie pozwala na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb pracownika. Dzięki temu możliwa jest poprawa umiejętności, które rzeczywiście wymagają doskonalenia – na przykład technik sprzedażowych u handlowców.
  • Instruktaż umożliwia zwiększenie kwalifikacji pracownika oraz skuteczności jego działań.
  • Zastosowanie metody przekłada się na zwiększenie efektywności handlowca, a przez to poprawę wskaźników pracy, na przykład wyników sprzedaży.
  • Firma otrzymuje raport opisujący kompetencje pracowników poddanych szkoleniu, w efekcie kierownictwo może poznać ambicje, plany zawodowe oraz umiejętności podwładnych, co pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału.
  • Szkolenie on the job daje możliwość szybkiej modyfikacji programu, w zależności od potrzeb danego uczestnika.
  • Opieka trenera pozwala bezpośrednio weryfikować efekty szkolenia i stale doskonalić kwalifikacje pracownika.
  • Trening umożliwia zaplanowania ścieżki rozwoju pracownika oraz określenia jego celów zawodowych.

Zyskaj przewagę w biznesie

Właściwie dobrane szkolenia realnie wpływają na zwiększenie efektywności pracowników. Podejście indywidualne, jakie daje metoda training on the job, dostarcza dokładnych informacji na temat tego, co warto zrobić, aby podnieść skuteczność sprzedażową handlowców danego przedsiębiorstwa. Podczas treningów coach pracuje nad poprawieniem kompetencji sprzedażowych, sztuką wywierania wpływu, technikami negocjacji, a także budowaniem relacji i zaufania oraz umiejętnością przeprowadzania prezentacji handlowych.

Dzięki metodzie training on the job przedsiębiorstwo ma szansę zyskać przewagę w biznesie, której jednym z efektów jest wzrost sprzedaży. Począwszy od analizy, przez dobór najlepszych metod umożliwiających rozwój pracownika, po rozwój i weryfikację budowana jest przewaga oparta na nowoczesnym i indywidualnym podejściu. Przeprowadzenie szkolenia należy jednak powierzyć specjaliście mającemu odpowiednio duże doświadczenie w tym zakresie. Profesjonalistą, któremu warto powierzyć takie zadanie jest Szymon Lach, trener sprzedaży mający ogromne doświadczenie w szkoleniach handlowych dla firm. Jeśli szukasz fachowca specjalizującego się w szkoleniach sprzedażowych dla handlowców bezpośrednio w firmach – wybierz metodę training on the job w wykonaniu Szymona Lacha.

Licencja: Copyright - zastrzeżona