Robotami górniczymi nazwać można przeprowadzanie określonych prac w odkrywkowych zakładach górniczych, w ramach działalności regulowanej przepisami Prawa geologicznego oraz górniczego. Dotyczy to przede wszystkim wykonywania, zabezpieczania, utrzymywania oraz likwidowania wyrobisk górniczych, a także zwałowania nakładu.

Data dodania: 2018-09-13

Wyświetleń: 1506

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Podział robót górniczych

Do najbardziej podstawowych prac tego typu zaliczyć można przede wszystkim urabianie górotworu oraz drążenie wyrobisk. Roboty górnicze podzielić można na udostępniające, przygotowawcze oraz eksploatacyjne.

Roboty górnicze udostępniające

 Celem przeprowadzania robót górniczych udostępniających jest odpowiednie wydzielenie poziomów wydobywczych. W ramach tych prac wykonuje się również działania związane z udostępnianiem przez wyrobiska złoża, głównie w celach transportowych oraz wentylacyjnych. W ten sposób jest ono odpowiednio przygotowywane pod wydobycie. Jako wyrobiska udostępniające, łączące złoże z powierzchnią ziemi mogą posłużyć szyby pionowe, upadowe, pochyłe oraz sztolnie.

 Roboty górnicze przygotowawcze

 Realizacja robót górniczych przygotowawczych opiera się na zapewnieniu optymalnego dojścia załogi do kopalni. Obejmuje również organizację wentylacji wyrobiska oraz zagwarantowanie odpowiedniego odprowadzenia wód z kopalni. Roboty górnicze przygotowawcze obejmują ponadto zapewnianie w wyrobisku dostępu do elektryczności, a także wyznaczenie pięter, filarów oraz pól eksploatacyjnych. Ich celem jest ponadto zapewnienie dostępu do posadzki oraz urobku, z uwzględnieniem transportu urządzeń oraz maszyn niezbędnych do udanej eksploatacji danego wyrobiska.

 Roboty górnicze eksploatacyjne

 Eksploatacyjne roboty górnicze przeprowadzane są po ukończeniu głównych prac przygotowawczych, kiedy wyrobisko jest już miejscem bezpiecznym do pracy. Dzięki temu nie stanowi ono zagrożenia zarówno dla pracowników przebywających pod ziemią, jak i górników wykonujących swoje obowiązki na powierzchni. W celu prawidłowego eksploatowania wyrobiska, konieczne jest wybranie lub opracowanie odpowiedniego systemu.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena