Dla wielu laików temat ten albo jest tzw. "czarną magią" albo wręcz przeciwnie - czymś oczywistym i nieskomplikowanym. Osoby bliżej zaznajomione z tematyką spawania zapytają rozsądnie - dobrze, ale czym tak właściwie różni się spawanie orbitalne od zwykłego? W jakich sytuacjach warto się na nie zdecydować? Odpowiedzmy na te pytania.

Data dodania: 2018-01-29

Wyświetleń: 2326

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co warto wiedzieć o spawaniu orbitalnym

W branżach przetwórczych, produkcyjnych lub przesyłowych, gdzie wymagane jest utrzymanie odpowiednich parametrów surowców lub produktów o konsystencji płynnej lub gazowej, kluczową rolę odgrywa staranne przygotowanie instalacji. Istotnym elementem prawidłowego wykonania są wszelkiego rodzaju złącza spawane pomiędzy częściami. To od ich wykonania zależy nie tylko płynność przepływu materiału przez instalację, ale w wielu przypadkach także zachowanie czystości i jakości.

Czym jest spawanie orbitalne?

Jest to proces oparty na metodzie TIG, w którego czasie łuk spawalniczy przemieszcza się wokół przedmiotu o kąt co najmniej 360 stopni. Do wykonania spoiny wykorzystywana jest nietopliwa elektroda wolframowa lub wolframowo-tlenkowa, gdzie pomiędzy nią a spawanym materiałem tworzy się łuk elektryczny.

Do uszlachetniania nietopliwych elektrod wolframowych wykorzystywane są tlenki różnych pierwiastków, a same elektrody oznaczone są odpowiednimi kolorami. Wykorzystywane są tlenki: toru (e. czerwona), cyrkonu (e. biała), lantanu (e. złota), ceru (e. szara). Elektrody z czystego wolframu oznaczone są kolorem zielonym. Spawanie orbitalne prowadzone jest w osłonie gazów obojętnych, takich jak hel lub argon w celu uzyskania wysokiej jakości złącz.

Spawanie orbitalne wykorzystywane jest przede wszystkim do spawania rur oraz innych elementów o kolistym przekroju. Dzięki specyfice techniki sam sposób spawania można łatwo zautomatyzować.

Korzyści, jakie daje spawanie orbitalne

Do niezaprzeczalnych plusów tej metody należy przede wszystkim bardzo duża, zgodna z wieloma standardami technologicznymi gładkość wykonywanych spoin, niewymagająca z reguły dalszej obróbki. Mechanizacja procesu zapewnia wysoką powtarzalność czynności, minimalizuje ryzyko błędów w czasie spawania i pozwala na uzyskanie spoin o wysokiej jakości. Spawanie orbitalne TIG jest jedną z najlepszych technik pozwalających na spawanie elementów o grubości nie przekraczającej jednego milimetra.

W spoinach spawanych orbitalnie nie następuje zatrzymywanie i gromadzenie się resztek transportowanych materiałów, a samą instalację jest znacznie łatwiej umyć. Jest to szczególnie ważne w wymagających wysokiej czystości procesach wytwarzania leków, szczepionek, czy mikrobiologicznej produkcji różnych związków organicznych. Gładkie spoiny uniemożliwiają osiedlanie się w nich mikroorganizmów mogących zanieczyszczać surowce, produkty pośrednie lub finalny, co ma niebagatelne znaczenie w uzyskaniu wyrobów wysokiej jakości i czystości.

Zastosowanie spawania orbitalnego

Spawanie orbitalne stosowane jest szeroko w takich dziedzinach jak: przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny. Wykorzystywane jest ono także w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle stoczniowym, lotniczym czy kosmicznym. Spawanie orbitalne jest ponadto stosowane w wysokociśnieniowych systemach hydraulicznych. Za jego pomocą wykonuje się również spawania rurociągów, wężownic.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena