Img

Pracując w Holadnii na holenderskich warunkach możesz uzyskać takie świadczenia jak:

- rozliczenie podatku /pojedyncze i wspólne z małżonką, mimo, że nie pracowała w Holandii/

- dodatek zdrowotny tzw. zorgtoeslag, dopłata do ubezpieczenia

- zasiłek rodzinny dla dzieci do 18 roku życia, dla Twoich dzieci, Twojego partnera

Rozliczenie podatku - można dokonać jako rozliczenie pojedyncze lub wspólne z żoną/partnerką tzw. rozłąkowe.

- dodatek na dzieci tzw. Kindgebonden budget

Warunkiem otrzymania dodatku zdrowotnego jest posiadanie holenderskiej polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie może być grupowe np. przez pracodawcę lub indywidualne w holenderskiej firmie ubezpieczeniowej.

W zależności od osiągniętych dochodów możesz otrzymać to dofinansowanie.

Zasiłek rodzinny w Holandii jest przyznawany dla dzieci do 18 roku życia. Możesz to świadczenia otrzymać na swoje dzieci, a także dzieci Twojej żony/partnerki, dzieci przysposobione, adoptowane itp.

Oprócz zasiłku rodzinnego możesz także otrzymać w Holandii dodatek na dzieci tzw. Kindgebonden  budget, który również jest wypłacany do 18 roku życia.

Inne świadczenia to:

- dodatek mieszkaniowy / huurtoeslag/ dla osób, które są zameldowane na stałe w Holandii

- dodatek do złobka/przedszkola / dla osób, które sa zameldowane na stałe w Holandii.

Licencja: Creative Commons