Obróbka skrawaniem to jeden z podstawowych procesów mechanicznych stosowanych w przemyśle. 

Data dodania: 2017-05-08

Wyświetleń: 950

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obróbka skrawaniem - podstawowe informacje

Wprawdzie już kilka lat temu wróżono jej eliminację z procesów technologicznych, to jednak przewidywania te okazały się nieprawdziwe. Dlaczego? Otóż jest to jedna z niewielu metod, która przy stosunkowo niewielkich kosztach zapewnia tak dużą dokładność.

Obróbka skrawaniem - definicja


Obróbka skrawaniem to proces technologiczny, którego głównym celem jest nadawanie przedmiotom określonych kształtów i wymiarów, a nawet pewnych właściwości (fizycznych lub mechanicznych) obrabianej powierzchni. Proces ten umożliwia nadanie obrabianemu przedmiotowi wymaganych cech, poprzez oddzielenie pewnej warstwy materiału o ściśle określonej grubości. Ze względu na rodzaj usuwanych ścinek obróbka skrawaniem dzieli się na dwa rodzaje: obróbkę wiórową (w której warstwa skrawana jest w postaci wiórów) i obróbkę ścierną (w której oddzielane są bardzo drobne części materiału, często przybierające postać pyłu). 

Oddzielanie materiału od warstwy skrawanej odbywa się przy użyciu specjalistycznych narzędzi (jedno- lub wieloostrzowych), których cechą charakterystyczną jest specjalne ostrze o kształcie klina. 

Rodzaje obróbki skrawaniem


Obróbka skrawaniem może przybierać kilka form - w zależności od rodzaju skrawania. Do podstawowych odmian tego procesu można zaliczyć:
- toczenie (stosowane do nadawania kształtów walcowatych, kulistych lub stożkowatych),
- struganie (stosowane do wykonywania płaszczyzn),
- wiercenie (służące do robienia otworów o różnych wielkościach),
- frezowanie (nadaje się do obróbki przedmiotów wykonanych z drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych),
- szlifowanie (jest stosowane do końcowej obróbki przedmiotów stalowych i metalowych).

Dodatkowo można tu wymienić inne sposoby obróbki skrawaniem, takie jak gładzenie, przeciąganie, rozwiercanie, cięcie, docieranie, dłutowanie, przepychanie i inne. Natomiast ze względu na stopień osiąganej dokładności obróbkę skrawaniem można podzielić na zgrubną, średnio dokładną, dokładną i bardzo dokładną.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena