Światłowody to coś, dzięki czemu możemy korzystać swobodnie z Internetu, ponieważ to właśnie one zdominowały obecnie wszystkie gałęzie telekomunikacji. 

Img

Wyróżniają się szczególną prędkością transmisji i odległością, na jakie może być przesłana informacja, a są to zaledwie ułamki sekundy. Jak więc działa to rewolucyjne odkrycie?

Czym jest światłowód i jakie jest jego zastosowanie?

Światłowodem nazywamy szczególny rodzaj falowodu, czyli medium transmisyjnego fali elektromagnetycznej, która pozwala na transmisję fali widzialnej, czyli światła. Najpopularniejszą odmianą falowodu optycznego jest światłowód włóknisty. Światłowody są wykorzystywane w połączeniach kablowych urządzeń cyfrowych, ponieważ pozwalają na bezstratną transmisję danych na bardzo duże odległości z prędkością transmisji, która sięga nawet do 5 Tb/s. 

Budowa światłowodu

Światłowód włóknisty jest zbudowany z dwóch wart współosiowych, czyli z rdzenia i otaczającego go płaszcza. W rdzeniu, który jest medium transmisyjnym, porusza się światło. Jest on wykonany zwykle ze szkła kwarcowego lub tworzywa sztucznego o podobnych parametrach. Średnica wynosi około 8 mikronów dla światłowodu jednomodowego oraz maksymalnie 1000 mikronów dla wielomodowego światłowodu o rdzeniu z tworzywa sztucznego.

O liczbie poruszających się w rdzeniu wiązek światła decyduje liczba modów rdzenia. Jeśli chodzi o płaszcz, to jest on wykonany z polimeru o współczynniku załamania mniejszym niż współczynnik rdzenia. Całość otoczona jest zewnętrzną warstwą ochronną. 
W światłowodzie jednomodowym średnica rdzenia jest bardzo mała, co oznacza, że wpuszczony sygnał w postaci jednej wiązki lasera, przemierza całą długość przewodu w postaci pojedynczej wiązki światła, co z kolei pozwala na transmisję sygnałów bez wzmacniania odległości nawet do 100 km. W światłowodzie wielomodowym fala wejściowa rozdziela się na wiele promieni o tych samych długościach falowych, ale zmienia się ich droga propagacji, co zmniejsza prędkość transmisji.

Zastosowanie światłowodów

Światłowody mają szerokie zastosowanie w technice, czyli w łączach telefonicznych, telekomunikacyjnej sieci w elektrowniach, rozgłośniach telewizyjnych, zdalnej kontroli i ostrzeganiu, samochodach, komputerach, urządzeniach do pobierania i gromadzenia informacji, medycynie i wielu innych dziedzinach.

Licencja: Creative Commons