Ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w placówkach, które podpisały odpowiednią umowę z wymienioną instytucją. Obok standardowej formy ubezpieczenia istnieją polisy na zdrowie umożliwiające leczenie w prywatnych placówkach medycznych.

Data dodania: 2014-03-11

Wyświetleń: 948

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą mieć charakter indywidualny bądź grupowy. W pierwszym przypadku produkt przeznaczony jest dla osób pojedynczych lub kilkuosobowych rodzin. Z kolei polisy grupowe obejmują już kilkadziesiąt osób, a nawet więcej, i wykupywane są przez firmy, przedsiębiorstwa bądź korporacje. W przypadku polisy grupowej dostępne są również pakiety, które obejmują ubezpieczeniem nie tylko pracownika, ale też jego najbliższą rodzinę. Forma ubezpieczenia grupowego zależy od umowy podpisanej przez pracodawcę w wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Koszt pakietów w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zależy od samego towarzystwa ubezpieczeniowego, zakresu przewidywanych świadczeń medycznych, a w przypadku polisy grupowej – ilości osób, która do niego przystąpi – im więcej osób, tym mniejsze składki obowiązują. Ponadto istotne znaczenie ma również wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczającej się, a składki opłacane są co miesiąc.

Funkcjonujące na rynku polisy na zdrowie dostępne są w różnych pakietach, uwzględniających świadczenia podstawowe bądź kompleksowe. Standardowy zakres świadczeń ujętych w polisie dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. W zależności od wybranego pakietu może być ona poszerzona o kontakt z lekarzem specjalistą, leczenie szpitalne, badania laboratoryjne i diagnostyczne z użyciem sprzętu medycznego, leczenie szpitalne. Dodatkowo prywatne ubezpieczenie zdrowotne może pokrywać koszty związane z domową wizytą lekarza, opieką pielęgniarką, rehabilitacją i transportem sanitarnym. Towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach zawartej z klientem umowy zobowiązuje się zagwarantować mu dostęp do wybranych świadczeń w określonym czasie.

Uprawnienia do bezpłatnego leczenia gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i polisy na zdrowie nie wykluczają się. Opłacając składkę zdrowotną w NFZ, każdy może zdecydować się na  prywatne ubezpieczenia zdrowotne http://www.polisynazdrowie.pl/co-to-sa-prywatne-ubezpieczenia-zdrowotne.html zyskując dostęp do wybranych placówek medycznych i możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Przed podpisaniem umowy związanej z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym zawsze należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, wśród których znajdują się informacje o zakresie przysługujących świadczeń oraz placówkach medycznych współpracujących z ubezpieczycielem i zapewniających pomoc w ramach polisy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena