Najnowocześniejsze systemy wentylacji oparte są dziś o rekuperatory (centrale wentylacyjne). Z artykułu dowiesz się jak działa rekuperator, jak jest zbudowany oraz jak realizowany jest odzysk ciepła z powierza wywiewanego.

Data dodania: 2008-01-14

Wyświetleń: 16912

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Najnowocześniejsze systemy wentylacji oparte są dziś o rekuperatory (centrale wentylacyjne). Do wyboru mamy wiele typów urządzeń o różnych wydajnościach wydatku powietrza wentylacyjnego, w zależności od kubatury pomieszczeń, które chcemy zaopatrywać w świeże powietrze. Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest nawiewanie świeżego powietrza i wywiewanie zużytego (wentylacja nawiewno-wywiewna) z pomieszczenia, rekuperator pozwala na ogrzanie powietrza nawiewanego, jego filtrowanie, sterowanie intensywnością wymiany powietrza w zależności od aktualnych potrzeb. Rekueprator skutecznie wspomaga usuwanie nieprzyjemnych zapachów, wilgoci, grzybów i pleśni. Jak działa rekuperator, jaka jest budowa rekuperatorów dowiemy się z poniższego artykułu.

mist400Zasada działania rekuperatora

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem rekuperatora polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze z pomieszczeń systemem kanałów transportowane jest do rekuperatora, gdzie podlega filtrowaniu i wyrzucane jest przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia gdzie przechodzi przez układ wentylacji z filtrami, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Rekuperator standardowo wyposażony jest filtry G4 wyłapują większość zanieczyszczeń. Dodatkowo dla osób z alergią można zastosować filtry F7 o podwyższonym filtrowaniu. Następnie powietrze przechodząc przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane (ALE SIĘ Z NIM NIE MIESZA !!!). Podgrzane powietrze tłoczone jest następnie do wentylowanych pokoi, sal czy biur. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest jednakowa.

zasada-dzialania


Budowa rekuperatora

Obudowa rekuperatora, be znaczenia z jakich materiałów jest wykonana, powinna charakteryzować się doskonałymi właściwościami tłumienia drgań, hałasu od 200Hz do 10000Hz, dużą sztywnością, niewielkim ciężarem oraz odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Rekuperatory posiadają szczelne pokrywy inspekcyjne służące do okresowych przeglądów urządzenia, czyszczenia i wymiany filtrów. Wnętrze obudowy często jest ocieplone termicznie i wygłuszone akustycznie.


Krzyżowy wymiennik ciepła

Większość rekuperatorów posiada indywidualnie opracowany przez producenta wymiennik ciepła. Szczególny nacisk producenci kładą na uzyskanie jak największej sprawności temperaturowej wymiennika. Konstrukcja wymiennika powinna umożliwiać jego bezproblemowe okresowe mycie.
W okresie letnim, kiedy odzysk ciepła z powietrza wywiewanego nie jest wymagany, blok wymiennika powinniśmy mieć możliwość zastąpienia przez tzw. blok letni, co pozwoli na zwiększenie przepływu powietrza i może dać efekt chłodzenia w gorące dni. Blok letni umieszcza się w miejsce wymiennika krzyżowego. Blok ten zazwyczaj jest dostarczany wraz z rekuperatorem.
wymiennik-ciepla


Wentylatory

Każdy rekuperator zaopatrzony jest w wentylatory. Rodzaj i wielkość wentylatorów dla poszczególnych rekuperatorów zazwyczaj jest dobrana w celu optymalizowania parametrów zużycia energii, a także poziomu emitowanego dźwięku. Jakość użytych wentylatorów wpływa na czas bezawaryjnej pracy rekuperatorów i emitowany hałas.
wentylatory


Filtry powietrza

Rozwiązania konstrukcji filtrów powietrza w zależności od producenta mogą być różne. Część oferowanych na rynku rekuperatorów posiada kasety filtracyjne, inne posiadają natomiast prostokątne wkłady filtracyjne z typowej włókniny filtracyjnej EU4 (G4) o budowie progresywnej. To drugie rozwiązanie jest lepsze i zapewnia:
# niewielki opór początkowy (brak turbulencji powietrza),
# niski koszt wymiennych wkładów,
# uniezależnienie się użytkownika od serwisu.

Aby zapewnić sobie powietrze bardziej oczyszczone powinniśmy wybierać urządzenia z możliwością stosowania filtrów powietrza klas wyższych, np. EU7 (F7).


Sterowanie i automatyka

O wygodzie użytkowania rekuperatora w dużym stopniu decyduje układ sterowania. W zależności od stopnia zaawansowania sterownika, jego zaawansowania, a także rodzaju rekuperatora mamy do dyspozycji takie opcje jak:
# kilka zakresów wydajności wentylacji,
# zdefiniowane przez producenta programy wentylacji pomieszczeń,
# możliwość definiowania własnych programów wentylacji pomieszczeń,
# funkcję wietrzenia z regulowanym czasem,
# informację o konieczności wymiany filtrów powietrza,
# sterowanie pracą elektrycznej nagrzewnicy powietrza,
# współpraca rekuperatora z okapem kuchennym,
# automatyczne sterowanie wydajnością wentylacji na podstawie wilgotności lub stężenia dwutlenku węgla CO2.
ster_m

Licencja: Creative Commons
0 Ocena