Ministerstwo finansów ułatwiło życie podatnikom, niestety nie zniosło podatki, ale pozwoliło wypełniać formularze pit 28, pit 36, pit 37, pit 38, pit 39 i inne drogą elektroniczną.  Rozliczenie roczne stało się łatwiejsze, a jak to zrobić przez internet opisuję dalej.

Data dodania: 2011-11-02

Wyświetleń: 1139

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W pierwszej kolejności wchodzimy  na stronę  www.e-deklaracje.gov.pl. Krok drugi to kliknięcie hasła "Formularze", a następnie w pierwszym akapicie o nazwie "Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną" wybieramy  "Bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego".

Kolejny krok to wgranie bezpłatnego programu Adober Reader 8.1.4 albo nowszy i wtyczki (Niezbędna do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych) dostępnej na dole strony. Po spełnieniu tych warunków pobieramy formularz pit-u, który chcemy wypełnić, np. pit 28, pit 36, pit 37, pit 38, pit 39 lub inny dostępny na stronie. Teraz otwórz formularz, wybierz opcje "Bez podpisu kwalifikowanego" i wypełnij pit.  

Wypełniając formularz należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Pozycje, które nie są wymagane - należy pozostawić puste (nie wpisywać zer).

- Daty - prawidłowy format: DD-MM-RRRR. Przykład: 31-01-1975  NIP wpisujemy razem np. 3451267119

- Nazwy powiatów - dla miast na prawach powiatu np. Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław z listy powiatów należy wybrać nazwę       M.<miasto>. Przykład: M.GDAŃSK.

- Załączniki  są automatycznie dołączane do zeznania, po wpisaniu liczby załączników do odpowiednich pól.

- Gdy nie dołącza się załączników pole musi być puste (nie wpisuje się zera).

- Dane osobowe muszą być identyczne jak we wcześniejszym rozliczeniu podatkowym.  Wszystkie zmiany trzeba  wcześniej  zgłosić urzędowi skarbowemu poprzez pit-3. 

Prawidłowo wypełniony formularz wysyłamy na górze pod hasłem "Wyślij z autoryzacją". Jeśli pojawią się błędy lub dane będą niekompletne, wysłanie nie dojdzie do skutku. Podczas wysyłania pit-u, dokument otrzymuje numer identyfikacyjny w postaci ciągu liter i cyfr. Numer będzie potrzebny do uzyskania UPO, czyli urzędowego potwierdzenia odbioru, co stanowi dowód rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Na końcu trzeba kliknąć na dole formularza "Sprawdź status wysłanego dokumentu", można też pobrać w dziale formularze dokument "UPO - weryfikacja statusu dokumentu oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru". Po otwarciu pliku należy podać numer indentyfikacyjny i klikamy „Sprawdź status”. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie pojawi się komunikat "Status 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie", operacja kończy się wciśnięciem hasła "Pobierz UPO".

Licencja: Creative Commons