W każdym przedsiębiorstwie planujemy i podejmujemy decyzje...

Data dodania: 2007-04-01

Wyświetleń: 14447

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dążymy do rozwoju...

Realizujemy projekty inwestycyjne...

I podejmujemy ryzyko...

Czy każdy nasz projekt jest dokładnie przeanalizowany?

Czy wykorzystujemy wszystkie dostępne metody ograniczające nasze ryzyko?

Czy jesteśmy przygotowani na skutki zmian, które mogą nas dotknąć?

Jakie będą efekty przedsięwzięcia, gdy wzrosną koszty albo nastąpi spadek popytu?

Jedną z metod, pozwalających nam zaplanować działania dla różnych scenariuszy, które mogą nas dotknąć, jest analiza zmiennych mających determinujący wpływ na rentowność określonego przedsięwzięcia. Czynnikami tymi są: wielkość produkcji, przychody ze sprzedaży oraz stałe i zmienne koszty produkcji.

Relacje zachodzące pomiędzy zmianami wielkości produkcji i zmianami kosztów i ich wpływ na wynik finansowy możemy zbadać wykorzystując analizę progu rentowności, często określanego punktem krytycznym (BEP - Break Even Point).

Zasadniczym celem analizy progu rentowności jest odpowiedź na pytanie:

Kiedy przychody ze sprzedaży pokryją całkowite koszty produkcji danego wyrobu?

Jednak odpowiedź na to pytanie nie wyczerpuje tematu... Analiza progu rentowności obejmuje szereg innych zagadnień, bezpośrednio z nim powiązanych, które pozwalają dokładniej sprecyzować planowane efekty.

Analiza progu rentowności, poza odpowiedzią na zasadnicze pytanie pozwala nam m.in. uzyskać informacje dotyczące uzyskiwanego zysku operacyjnego i/lub poziomu produkcji, który gwarantuje nam zysk operacyjny na planowanym poziomie, wpływu planowanej ilości sprzedaży na uzyskiwane efekty i nasz margines bezpieczeństwa.

Analizując rynek wiemy jaką cenę sprzedaży rynek jest w stanie zaakceptować, szacujemy popyt na produkt. Analiza progu rentowności pozwala nam na określenie maksymalnego poziomu jednostkowych kosztów zmiennych, możliwych do przyjęcia, aby przedsięwzięcie pozostało dochodowe. Sytuacje możemy odwrócić. Znając jednostkowe koszty zmienne możemy określić minimalną cenę sprzedaży, przy której osiągamy dochody. Takich przykładów może być więcej a czynniki te nierzadko są determinantami realizacji planowanych przedsięwzięć. Ktoś kiedyś powiedział: "w życiu nie ma nic bardziej stałego niż zmiany". W biznesie jest tak samo. Nieustannie musimy dostosowywać się do rynku i jego oczekiwań. Musimy być przygotowani na zachodzące zmiany. I musimy wiedzieć wcześniej, jaki wpływ te zmiany będą miały na nasz biznes.

Dzięki analizie progu rentowności możemy opracować różne scenariusze i poznamy wpływ poszczególnych czynników na generowany zysk.

Próg rentowności może być wyrażony ilościowo lub wartościowo.

Ilościowy próg rentowności określa, jaką ilość wyrobów musimy sprzedać, żeby przychody ze sprzedaży pokryły całkowite koszty produkcji tych wyrobów.

Wartościowy próg rentowności określa nam wartość przychodów, która pokrywa nam całkowite koszty produkcji.

Standardowa analiza progu rentowności zakłada, że jest ona przeprowadzana dla produkcji jednorodnej (jednoasortymentowej), tzn. zakładamy, że produkujemy i sprzedajemy tylko jeden wyrób.

Model analizy zbudowany jest w oparciu o typowe dla rachunku krótkookresowego, następujące założenia:


wielkość produkcji jest jedynym czynnikiem, który ma wpływ na koszty; nie bierze się pod uwagę kosztów wynikających ze zmian organizacyjnych, technologicznych czy zmian cen,
wielkość produkcji jest równa wielkości sprzedaży,
koszty są proporcjonalne do wielkości produkcji,
jednostkowa cena sprzedaży jest zawsze wyższa od jednostkowych kosztów zmiennych i nie jest uzależniona od wielkości sprzedaży.

Na próg rentowności produkcji jednorodnej wpływają następujące czynniki:


wielkość produkcji (sprzedaży),
jednostkowa cena sprzedaży,
jednostkowy koszt zmienny,
koszty stałe okresu.

Co się dzieje, jeżeli nasz projekt zakłada uruchomienie produkcji wieloasortymentowej?Taka analiza również jest możliwa.Przy analizie progu rentowności produkcji wieloasortymentowej trzeba pamiętać, że jest ona możliwa wyłącznie dla określonej struktury, np. sprzedaży.

Analizę taką można przeprowadzić samodzielnie, wykorzystując poradnik Analiza progu rentowności, wydany przez EuroConsulting - Biznes & finanse Sp. z o.o. w cyklu Praktyczne podejście do biznesu, dostępny w przydatnych dodatkach na stronie www.gielda4u.pl lub też skorzystać z gotowych, specjalistycznych aplikacji do analizy, np. Systemu Analizy Progu Rentowności, również dostępnego na stronie www.gielda4u.pl.

Dodatkowe pytania?

Zapraszam na Forum Biznesowe (www.forumbiznesu4u.pl)

Pozdrawiam...

Licencja: Creative Commons
0 Ocena