Ucho igielne to inaczej brama kwarkowa, gdzie przemieniona jest nasza świadomość. To brama otwierajaca drzwi świata duchowego. Warto poznać jej działanie i funkcje. 

Data dodania: 2010-11-11

Wyświetleń: 2792

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ucho igielne

Jest to przejście ze świata materii w świat ducha. Warto znać tą bramę aby móc przechodzić swobodnie w jedną i drugą stronę. Tylko świadomością można przenikać do świata duchowego, natomiast ciało pozostaje dalej w świecie fizycznym, gdyż jest to inna struktura i ciężar grawitacyjny. Ciało stworzone jest z prochu ziemi ( żywiołów) i pozostaje w niej do rozkładu. Ciało nie ma możliwości przejścia w świat ducha chyba, że zostanie przemienione energetycznie.

Jak przejść przez ucho igielne?

Słowa Pisma Świętego są zastanawiające u Mateusza 19.24 „Znowu wam mówię: Łatwiej wielbłądowi przedostać się przez ucho igielne niż bogaczowi dostać się do królestwa Bożego.”

O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi?

 Wielbłąd – to przenośnia oznaczająca człowieka, który popełnił wiele błędów w swoim długim życiu. Upadł na samo dno świata materii i chce z tego dołka wyjść ( garby na plecach i doły jak u wielbłąda). Jedynie taki człowiek jest zdeterminowany wrócić do Boga. Zazwyczaj są  to ludzie po dużych życiowych porażkach, często bez środków do życia.

Świat duchowy zaczyna w nich wzrastać, jak materialny obumiera. Gdy świat materialny wzrasta, to duchowy świat maleje w człowieku. Bogacz uwikłany w dobra materialnego świata nie ma czasu na zgłębianie świata duchowego. Bezrobotny i chory ma na to czas.

Te podstawowe fakty bardzo mocno wpływają na odwrócenie kierunku swoich zainteresowań. Natomiast człowiek majętny, posiadający pasywny dochód, nie musi zabiegać o pieniądze i  ma wówczas czas  oraz środki materialne na rozwój duchowy.

Ucho igielne to brama kwarkowa, podobna do gwiazdy Dawida, gdzie dwa odwrócone trójkąty są połączone razem. Przestrzeń między nimi nazywana jest bramą kwarkową lub w chrześcijaństwie uchem igielnym. Świat materialny i duchowy wzajemnie się tu łączą. Brama kwarkowa jest dwubiegunowa. Można w niej przechodzić ze stanu materii w świat ducha i odwrotnie.

Przestrzeń między jednym planem a drugim nazywa się horyzontem zdarzeń. Aby przejść  ze świata materii do świata duchowego, należy przekroczyć horyzont zdarzeń. Chodzi o zwiększenie mocy światła, poprzez podniesienie własnej świadomości duchowej. Horyzont zdarzeń zatrzymuje zwykłą materię i nie pozwala jej uciec.

Natomiast światło o zwiększonej szybkości ( tachiony), pokonuje przyciąganie ziemskie i przekracza horyzont zdarzeń. W ten sposób podwyższona świadomość człowieka przechodzi przez bramę kwarkową i wkracza w świat ducha.

Kwarki jako fundamentalne elementarne cząstki mniejsze od atomów, układają się w odpowiedni sposób, tworząc przejście w postaci ucha igielnego. Świadomość zostaje przeniesiona do duszy i może swobodnie poruszać się w światach duchowych.

Jest niewiele osób żyjących na świecie, którzy korzystają z bramy kwarkowej i żyją w dwóch światach jednocześnie. Przynoszą informację ze świata ducha do świata materii. Materia przyjmuje tylko informacje, natomiast świadomość daje zrozumienie.

Istota, która przeniosła się do świata ducha po opuszczeniu fizycznego ciała, może powrócić na ziemię, kiedy weźmie na siebie karmę ( obciążenie błędami) innych ludzi. Takie istoty czasem schodzą na plan fizyczny aby pomóc innym wznieść się wyżej.

W obecnym czasie żyje na ziemi bardzo dużo istot ze świata ducha, którzy pomagają ludzkości w przemianach roku 2012. Są to awatarzy, którzy mają bezpośrednią łączność ze światem duchowym. 

Ucho igielne, to przejście między ziemią a niebem, gdzie następuje przemiana mocy światła. Wzrastająca szybkość fotonów, uwalnia świadomość z materii i przenosi do duszy. Powstają hipotetyczne cząstki zwane tachionami, zdolne przekroczyć horyzont zdarzeń. Następuje ucieczka świadomości ze świata materii do świata ducha.

Ucho igielne to bardzo ważna brama dla naszej zagubionej świadomości w materialnym świecie. Przejście przez nią nie jest takie proste dla każdego. Jedynie podniesienie stanu świadomości a tym samym wzmożenie mocy światła daje taką możliwość.

Energie, które obecnie schodzą na ziemię, mają na celu podniesienie świadomości poprzez zwiększony dopływ światła na nasz świat.  Ludzkość zaczyna się budzić i szukać drogi wyjścia z uwikłania w matrix. Ucho igielne jest nakierowane na właściwy cel.

       

            
         

Licencja: Creative Commons
0 Ocena