Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach. W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokali...

Data dodania: 2007-09-03

Wyświetleń: 10599

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji produkcji oraz rodzaju transportu.
Funkcja magazynu i wynikający z niej zakres działania magazynu posiadają decydujący wpływ na ustalenie jego lokalizacji. Dlatego też inne kryteria będą stasowane do określenia lokalizacji magazynu hurtu, inne dla detalu, a jeszcze inne dla magazynu zaopatrzenia. Z funkcji magazynu, która powinna być ustalona możliwie dokładnie, musi wynikać jak największa ilość cech charakteryzujących dany magazyn, np. jego rodzaj, przewidywana wielkość obrotu towarowomateriałowego, branża, zasięg terenowy, ilość oraz wielkość obrotu z poszczególnymi odbiorcami, którzy będą korzystać z usług magazynu.
Ważnym czynnikiem wpływającym na lokalizację magazynów jest lokalizacja istniejącej już sieci magazynów, oraz planowania w perspektywie rozbudowa tej sieci. Niecelowe np. będzie budowanie w małej miejscowości magazynu hurtu przez inwestora, jeżeli w tej miejscowości istnieje już tego rodzaju magazyn.
O lokalizacji magazynu decyduje również lokalizacja produkcji. Magazyny obrotu towarowo - materiałowego powinny stanowić sieć zbliżającą towar do konsumenta, a materiał - do odbiorcy. Magazyny takie, mogą być również zrejonizowane w ośrodkach produkcyjnych z dala od odbiorcy, w celu kompletowania asortymentu produkowanych towarów lub gromadzenia rezerw zapewniających rytmiczność dostaw.
Warunki transportu materiałów i towarów dostarczanych do magazynu decydują również o jego lokalizacji. W zależności z jakich środków transportu (samochodowego, kolejowego, wodnego) będzie korzystał magazyn, powinien on być położony w sąsiedztwie drogi wodnej, linni kolejowej lub drogi kołowej.
W drugim etapie ustala się lokalizację szczegółową uzależnioną od warunków terenowych, jakości i wielkości terenu przeznaczonego pod budowę magazynu oraz od warunków bezpieczeństwa przeciw pożarowego.
Wybór odpowiedniego miejsca na magazyn w konkretnej miejscowości napotyka często na wiele trudności z uwagi na skomplikowane warunki lokalne. Pod budowę magazynu należy przeznaczyć wolny od zabudowy teren, w pobliżu szlaków wodnych lub kolejowych oraz drogi umożliwiającej szybki dowóz i odbiór towaru przez samochody ciężarowe. Plac powinien znajdować się w obrębie osiedli mieszkaniowych ze względu na zatrudnionych w magazynie pracowników. Musi to być teren nie tylko o odpowiedniej wielkości, ale również odpowiadać wymaganym warunkom jakościowym.
Wszystko o branży transport ,spedycja,logistyka, magazynowanie znajdziecie na stronach portalu easylogistyka, gdzie ponadto do waszej dyspozycji pozostanie bezpłatna giełda transportowa, forum logistyczne , forum transportowe, baza firmy transportowe , firmy logistyczne i firmy spedycyjne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena