Wszyscy znają zwykłe karty bankomatowe, gdyż do niedawna były jedynymi oferowanymi przez banki. Niedawno pojawił sie jednak konkurent zwykłych kart debetowych - karty kredytowe. Wypierają one stare karty bankomatowe. Dowiedz się więcej na temat historii kart płatniczych.

Data dodania: 2007-06-28

Wyświetleń: 7645

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE KART BANKOMATOWYCH I PŁATNICZYCH

Od początku lat 90. XX w. do końca 2002 r. rynek kart płatniczych w Polsce bardzo intensywnie się rozwijał. W jego dotychczasowym rozwoju można zaobserwować kilka pozytywnych tendencji:

- o do klientów skierowana jest bogata i różnorodna oferta banków w zakresie kart płatniczych, które w coraz większym stopniu odpowiadają oczekiwaniom rynku

- aktualnie karty bankowe cieszą się coraz większa popularnością wśród klientów, czego przejawem jest stale rosnąca liczba kart płatniczych i wolumen transakcji kartami

- zdecydowana większość oferowanych przez banki kart jest wyposażona oprócz tradycyjnej funkcji wypłaty gotówki z bankomatów lub kas banków również w funkcję płatnicza

- systematycznie wzrasta liczba różnego rodzaju placówek o charakterze handlowo-usługowym honorujących płatności kartami

- posiadacze kart maja dostęp do coraz większej liczby bankomatów, wśród których są urządzenia wielofunkcyjne i działające przez cała dobę

- intensywna konkurencja między bankami wydającymi karty spowodowała znaczne wzbogacenie proponowanej przez nie oferty; m.in. wiele banków oferuje klientom ubezpieczenia polegające na przejęciu przez nie odpowiedzialności za transakcje dokonane utracona karta, na określony okres przed zgłoszeniem przez klienta utraty karty.

Z bardziej szczegółowej analizy polskiego rynku, a zwłaszcza porównania dotychczasowego stanu jego rozwoju z innymi krajami, wynika, że rynek jest daleki od nasycenia, w szczególności pod względem:

- Liczby kart wydanych przez banki.

Mimo że w Polsce stale wzrasta liczba kart wydanych przez banki, to pod względem liczby kart przypadających na 1 tys. mieszkańców polski rynek wypada słabo w porównaniu z rozwiniętymi rynkami w Unii Europejskiej, a także z Węgrami i Czechami.

- Liczby kart kredytowych wydanych przez banki.

Udział kart kredytowych w ogólnej liczbie kart wydanych przez banki wyniósł w Polsce na koniec 2002 r. zaledwie 4,8%. Mimo polepszenia się oferty banków w zakresie tego rodzaju kart nadal nie spotykają się one z dużym zainteresowaniem klientów. Wiąże się to zwłaszcza ze zbyt wysokim kosztem uzyskanego w ten sposób kredytu, a także wysokością opłat za używanie tego rodzaju kart i opłat dotyczących opóźnień w spłacie uzyskanego kredytu.

- Sieci placówek akceptujących płatności kartami.

Wzrost punktów handlowo-usługowych honorujących płatności kartami w Polsce jest zbyt powolny. Poza tym od kilku lat zauważalna jest duża dysproporcja między dynamika wzrostu liczby wydawanych przez banki kart a liczba punktów honorujących płatności. Wpływa to pośrednio na strukturę płatności kartami na polskim rynku. Zdecydowanie przeważają transakcje polegające na wypłacie gotówki z bankomatów w stosunku do bezgotówkowo realizowanych płatności w punktach handlowych.

Podsumowując,najlepsze karty kredytowe bardzo pomagają ludziom w aktualnym świecie. Dają poczucie bezpieczeństwa dzięki limitowi kredytowemu, są bardzo pomocne za granicą gdy nie mamy waluty danego kraju i często pomagają spełniać małe marzenia.

Szeroka oferta finansowa - banki i kredyty. Skorzystaj z promocji bankowych już dzisiaj.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena