Zanim dane Wam będzie przed urzędnikiem w Urzędzie Stanu Cywilnego czy Księdzem w Kościele wypowiedzieć słowa przysięgi, musicie dopełnić kilku istotnych formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i Waszej parafii.

Data dodania: 2009-10-07

Wyświetleń: 338

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

To, jakich formalności będziecie musieli dopełnić zależy od tego, czy zdecydowaliście się na ceremonię cywilną, kościelną czy konkordatową. Małżeństwo tylko w USC, pociąga za sobą skutki prawne, małżeństwo kościelne, nie jest prawnie uznawane, natomiast ceremonia konkordatowa to połączenie obu, prawnie uznawane. Jeśli oboje jesteście obywatelami polskimi, katolikami i pochodzicie z niedalekich regionów sprawa powinna być dość prosta. Jak szybko się okaże, para będzie musiała się sporo natrudzić zanim przyjdzie jej planować miesiąc miodowy.

Ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego - możecie zawrzeć związek małżeński w dowolnie wybranym USC, dostarczając dokumenty minimum na miesiąc i jeden dzień przed datą ślubu. Warto jednak wcześniej zarezerwować wybrany termin, bo może się okazać, że będzie już zajęty. Ceremonii towarzyszyć musi dwóch pełnoletnich, dowolnej płci świadków.

Dokumenty potrzebna w USC do zawarcia związku małżeńskiego w przypadku panien i kawalerów to:

- oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
- dowody osobiste
- aktualne odpisy skrócone aktów urodzenia

Oczywiście musicie liczyć się również z opłatami za powyższe dokumenty w kwocie ok. 130 zł.

Sakrament Małżeństwa w Kościele - może zostać zawarty w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego, bądź po uzyskaniu zgody z własnej parafii w innej wybranej parafii. Termin uroczystości należy zarezerwować około pół roku wcześniej, upewniając się, że wysyłane do parafii dokumenty są nadal ważne (niektóre są ważne tylko 3 miesiące od daty wystawiania). Kolejno spisany zostanie przedślubny protokół i w Waszych parafiach ogłoszone zostaną zapowiedzi, co skutkować będzie wydaniem potrzebnych zaświadczeń. Dwukrotnie będziecie musieli przystąpić do spowiedzi - zazwyczaj po zapowiedziach i przed ślubem - oraz odbyć cykl nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej. Kiedy już uzyskacie wszystkie niezbędne dokumenty, należy złożyć je w kancelarii parafialnej. Ponadto musicie wyznaczyć dwóch pełnoletnich, dowolnej płci świadków będących wyznania katolickiego. Ich również dotyczy obowiązek poświadczonej na piśmie spowiedzi. Kilka dni przez ceremonią w ich obecności spisany zostanie akt ślubu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele to:

- metryki chrztu
- świadectwa bierzmowania
- świadectwa nauki religii
- potwierdzenie udziału w naukach przedmałżeńskich
- potwierdzenie spotkać w poradni rodzinnej
- dowody osobiste
- zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi
- zaświadczenia potwierdzające odbycie dwóch spowiedzi.


Opłaty, z jakimi musicie się liczyć to zazwyczaj forma dobrowolnej ofiary. 

Ślub konkordatowy różni się tym, że do dokumentów dostarczanych do parafii, dołączyć musicie oświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Tydzień przez ceremonią zostanie spisany akt ślubu a bezpośrednio przed uroczystością Wy i Wasi świadkowie podpiszecie dokument, będący świadectwem zawarcia małżeństwa. W ciągu pięciu dni po uroczystości, Ksiądz musi poinformować o tym fakcie USC, a ten ma 2 tygodnie na przygotowanie skróconych odpisów aktu ślubu.

Jeśli jednak jedno z Was lub oboje jesteście rozwodnikami, wdowcami, cudzoziemcami, osobami niepełnoletnimi, ateistami czy wyznawcami innej religii niż katolicka, obowiązuje konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów i ilość urzędów i drzwi, do których będzie musieli zapukać znacznie się zwiększy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena