Miłosierdzie nie jest nakazem. Człowiek ma wolną wolę w działaniu lub jego braku.

Data dodania: 2007-06-08

Wyświetleń: 4373

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Miłosierdzie obdarowuje po równo tego ,który je okazuje i tego, który zostaje nim obdarowany. Któż jest miłosierny? Czy to co upokarza i trwa czyni dobro? Upokorzenie upokarza przede wszystkim upokarzającego. A gdyby tak wyciągnąć rękę i schylić się wzajemnie nad człowiekiem, nie jego czynem. Czyn zaistniał , jest już czasem przeszłym. Czas teraźniejszy może dać czas przyszły.

Miłosierdzie nie jest litością. Litość to jak władza nad ...?Nad kim lub czym? Człowiekowi złudnie wydaje się, iż ma władzę dawać, odbierać, rozporządzać ,bo jest w hierarchii natury ustawiony na najwyższym szczeblu(?) . Władca ,który darowuje winę, okazuje litość pokonanemu? Działa zgodnie z prawem i tradycją? Czy działa jak człowiek, który staje przed człowiekiem. Działanie polityczne czy etyczne czy tylko po prostu działanie? A jeśli działanie po prostu ,bo nikt nie jest panem ludzkiego życia czy śmierci. Nie człowiek daje i nie człowiek ,,odbiera”. Arystoteles mówił, iż prawo to wyzbyte serca działanie rozumu. Cóż warta litera prawa bez jego ducha. Litera podlega interpretacją ,duch nie. Czyż nie ma wielu tego potwierdzeń, jeśli potrzebne są empiryczne dowody? Ojcowie Założyciele tworząc Deklarację Niepodległości opierali się na literze prawa, ale schylili się nad duchem tego prawa : Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa.(1) Prawo więc stanowione winno być surowe, ale stosowane z miłosierdziem. Równowaga zachowania działania i jego celu.

Miłosierdzie nie jest wybaczeniem. Wybaczenie to odejście, odstąpienie od tego co pokrzywdzony uważa ,że mu się należy od tego, który wyrządził krzywdę. Miłosierdzie to podanie ręki i tworzenie czasu przyszłego. Dokonanie.

Miłosierdzie to tylko piękno, dobro i prawda. Schylenie wzajemne nad ludzkim losem, bo czyż patrząc na drugiego człowieka nie patrzymy w lustro?

(1) Deklaracja Niepodległości ,
http://k_sidorczuk.republika.pl/deklar.htm

Licencja: Creative Commons
3 Ocena