Co sprawia, że zaczynasz się interesować własnym rozwojem duchowym? Czy jesteś w tym odosobniony? Co sprawia, że jednych interesuje ta tematyka, a innych nie? 

Data dodania: 2019-12-28

Wyświetleń: 298

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Poznaj 5 prawd rządzących Twoim życiem.

Wkraczając na drogę rozwoju duchowego, powinieneś uzmysłowić sobie, jakie prawdy kierują całym Twoim życiem. Jak to się dzieje, że zaczynają Cię interesować akurat takie tematy.

Skąd w Tobie ta potrzeba połączenia się z czymś wyższym? Skąd potrzeba jedności ze światem?

Według amerykańskiego współczesnego filozofa, socjologa i psychologa Kena Wilbera, życiem każdego z nas rządzi 5 zasadniczych prawd. Jakich? 

 Należą do nich:

  • Ewolucja – dotycząca zarówno Twojej indywidualnej osoby czy życia, jak i całej społeczności i systemu, w którym żyjesz. Chodzi tutaj o nieustający wzrost, rozwój, potrzebę samorealizacji, a nie tylko o biologiczną czy gatunkową ewolucję. Wiąże się to z pojęciem mindset czyli sposobu myślenia. Istnieją dwa specyficzne sposoby myślenia tzw. ustalony sposób myślenia (fixed mindset) i sposób myślenia nastawiony na ciągły wzrost (growth mindset). 
  • Wszechstronność – prawda ta dotyczy różnorakich inteligencji, które posiadasz (językową, matematyczno-logiczna, muzyczna, przestrzenna, cielesno-ruchową, emocjonalną i moralną;
  • Budzenie się – prawda ta dotyczy doświadczeń mistycznych, odmiennych stanów świadomości, do których teoretycznie każdy z nas ma dostęp przez cały czas. W ciągu całego życia doświadcza ich blisko 60 % populacji. Oczywiście istnieją określone praktyki, które pozawalają ci doświadczać tych stanów mniej spontanicznie.
  • Wyjątkowość – oznacza, że nie ma kogoś drugiego takie samego jak ty, jesteś unikalny. Wiąże się to z tym, że powinieneś uzmysłowić sobie istnienie wszystkich swoich typologii, aby bardziej poznać siebie.Tymi elementami mogą być np. różne typy osobowości. Zawsze istnieje jakiś element, który sprawia, że jesteś wyjątkowy.
  • Bycie całością – oznacza, że mimo, że jesteś unikalną jednostką, jesteś zawsze częścią jakieś większej całości: a to rodziny, a to kultury, a to systemu ekonokmicznego itd. Jak atom, który sam w sobie jest niezależną jednostką, ale jest również częścią komórki, a komórka serca, a serce, układu krążenia, a to wszystko tworzy całość jaka jest człowiek. Podobnie Ty jesteś częścią większej całości.  
Licencja: Creative Commons